Prifysgol Bangor yn sicrhau £9 miliwn o gyllid gan yr UE i ehangu cynllun ymchwil

                      

Mae'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi y bydd prosiect ymchwil ac arloesi mawr sy'n dod â myfyrwyr ôl-raddedig a busnesau yng Nghymru at ei gilydd yn ehangu, ar ôl derbyn dros £9 miliwn o gyllid ychwanegol gan Ewrop.

O dan arweiniad Prifysgol Bangor, mae'r Cynllun Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS II) wedi bod yn gweithredu yng Ngogledd Cymru, Gorllewin Cymru a Chymoedd De Cymru dros y tair blynedd diwethaf, ac mae'n cysylltu partneriaid busnes â myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i ddatblygu ymchwil arloesol sydd â'r nod o ysgogi twf busnes.

Bydd y £9 miliwn ychwanegol o gyllid gan yr UE yn gweld y cynllun yn cael ei ehangu i gynnwys Cymru gyfan, a bydd yn cefnogi gwaith ymchwil cydweithredol yn sectorau allweddol economi Cymru, gan gynnwys y Gwyddorau Bywyd, Uwch Beirianneg a Deunyddiau, Ynni Carbon Isel, TGCh a'r Economi Ddigidol.

Read more here: https://www.bangor.ac.uk/news/diweddaraf/prifysgol-bangor-yn-sicrhau-9-miliwn-o-gyllid-gan-yr-ue-i-ehangu-cynllun-ymchwil-40216

Datganiad i'r wasg gan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/prifysgol-bangor-yn-sicrhau-gyllid-gan-yr-UE-i-ehangu-cynllun-ymchwil

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2019