Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prosiect gwyddoniaeth Bangor ar restr fer ar gyfer gwobr UE

PLA drwy wastraff bara.PLA drwy wastraff bara.Mae BREAD4PLA, project gwyddoniaeth a thechnoleg gwyrdd y chwaraeodd ymchwil Prifysgol Bangor ran allweddol ynddo, wedi ei roi ar restr fer o'r 25 project Amgylchedd LIFE gorau a gyflwynwyd yn 2015.

Mae ymchwilwyr o AIMPLAS, Sefydliad Technolegol Plastigau Sbaen; Canolfan Biogyfansoddion ac Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor; ATB, Sefydliad Peirianneg Amaethyddol yr Almaen a CETECE, Canolfan Technoleg Grawnfwydydd Sbaen wedi llwyddo i ddatblygu deunydd pacio bioddiraddiadwy newydd ar gyfer cynnyrch pobi, wedi ei gynhyrchu gan y gwastraff a gynhyrchir gan y diwydiant y mae'n dod ohono.

Esboniodd Dr Viacheslav Tverezovskiy o'r Ganolfan Biogyfansoddion: "Roedd gwastraff o grystiau bara, bara tafellog a chacennau sbwng yn cael eu heplesu ac yn derbyn triniaeth ensymatig i gael asid lactig. Cafodd yr asid lactig ei bolymeru i fod yn bolymer bioddiraddadwy, PLA. Proseswyd yr olaf gan y dechneg allwthio bresennol i gynhyrchu ffilm deunydd pacio gyda nodweddion rhwystro ardderchog, sy’n addas ar gyfer cynnyrch gwahanol o'r sector pobi, hyd yn oed ar gyfer pacio pasta a losin. Mae’r deunyddiau pecynnu newydd yn hollol fioddiraddiadwy ac mae posib eu compostio."

LIFE yw ffordd ariannol yr UE o gefnogi’r amgylchedd a phrojectau cadwraeth natur ledled yr UE, yn ogystal â mewn rhai gwledydd sy’n ymgeisio i fod yn aelodau, gwledydd sydd yn y broses o ddod yn aeloda, a gwledydd cyfagos. Ers 1992, mae LIFE wedi cydariannu 3506 project, gan gyfrannu oddeutu €2.5 biliwn at amddiffyn yr amgylchedd.

Mae pleidlais dinasyddion y UE yn agored i bleidleisiau ar gyfer Gwobr Amgylchedd Dinasyddion LIFE. Cyflwynir Gwobr Amgylchedd Dinasyddion LIFE i'r project gyda’r nifer fwyaf o bleidleisiau yn ystod Wythnos Werdd yr UE ym Mrwsel ar 31 Mai 2016. Pleidleisiwch dros eich hoff broject amgylchedd LIFE!

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2016