Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglen annibynnol o ymchwil i werthuso’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae tri darlithydd o'r Ysgol Addysg yn rhan o dîm sydd wedi ennill tendr o £275,000 oddi wrth Lywodraeth Cymru i werthuso datblygiad cychwynnol Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg a lansiwyd fis Ebrill 2010.

Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan gwmni ymgynghori ac ymchwil Arad, ac yn manteisio ar arbenigedd Dr Gwyn Lewis, Dr Enlli Thomas a Mr Bryn Jones, fu gynt yn rhan o waith ymchwil arloesol y Ganolfan Dwyieithrwydd ac sydd bellach yn parhau i ymchwilio i mewn i iaith ac addysg yn y cyd-destun Cymraeg.

Bydd y gwerthusiad yn parhau hyd 2015, ac yn cynnwys amrywiaeth o fethodolegau ymchwil fydd yn cynnwys mynychu ysgolion led-led Cymru i drafod gydag addysgwyr ac arsylwi. Yn y pen draw, bydd y darganfyddiadau'n bwydo i mewn i bolisïau'r llywodraeth ac yn dylanwadu ar newidiadau pwrpasol i addysg yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Rhagfyr 2012