Ymgynghorwyr Ernst & Young yn cynnal gweithdy gyda myfyrwyr Ysgol Busnes Bangor

Yn ddiweddar, dychwelodd Peter Bellamy, alumni Prifysgol Bangor, sydd bellach yn gweithio i gynghorwyr blaenllaw ledled y byd, Ernst & Young, Efrog Newydd, i Ysgol Fusnes Bangor i gyflwyno gweithdy i fyfyrwyr busnes.

Gofynnodd Peter, ynghyd â Kelly Cooper o'r tîm Arloesi a Strategaeth yn EY yn Efrog Newydd, am farn myfyrwyr ar ddyfodol ymreolaeth, ac effeithiau ehangach roboteg a thechnolegau ymreolaethol, er mwyn adrodd yn ôl at gleientiaid megis Ford ac Audi. Roedd y sesiwn yn ategu grŵp ffocws tebyg a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Efrog Newydd.

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017