Yr Athro Angharad Price yn ennill categori'r Dramodydd Gorau

Llongyfarchiadau mawr i'r Athro Angharad Price o Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor ar ennill categori'r Dramodydd Gorau yn yr Iaith Gymraeg yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017 a gynhaliwyd nos Sadwrn yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin yn Abertawe (25 Chwefror 2017). Gwnaeth hynny am ei drama Nansi a lwyfannwyd gan Theatr Genedlaethol Cymru yn 2016 a 2015. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2017