Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgol Busnes Bangor yn un o’r 20 uchaf yn y byd am ymchwil i fancio

Mae Ysgol Busnes Bangor nawr ymhlith y 20 sefydliad gorau yn y byd am ymchwil ym maes Bancio (Ebrill 2013).

Yn ôl safleoedd RePEc ar gyfer Ebrill 2013, adran o Adran Ymchwil Economaidd Banc Cronfa Ffederal St Louis, daeth Bangor o flaen sefydliadau megis Harvard a Princeton. Cadw hefyd ei safle uchaf yn y DU, ar y blaen i Brifysgol Rhydychen a’r Ganolfan Ymchwil i Bolisi Economaidd, Llundain.

Mae arolwg RePEc yn ystyried ymchwil a chyhoeddiadau gan fanciau, economegwyr a sefydliadau ariannol, yn ogystal â phrifysgolion megis Bangor. Yn y tabl safoeoedd diweddaraf hwn, dadansoddwyd data llyfryddol, dyfyniadau a data ar boblogrwydd 1,410 o sefydliadau.

I weld y rhestr lawn, ewch i http://ideas.repec.org/top/top.ban.html

Ar hyn o bryd, yn ôl yr Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) diweddaraf gan lywodraeth y DU, Ysgol Busnes Bangor yw’r Ysgol Fusnes orau yn y DU am ymchwil ym maes Cyfrifeg a Chyllid.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mai 2013