Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd The GDR Today III

Mae Prifysgol Bangor yn falch o gael cynnal y drydedd mewn cyfres o gynadleddau ôl-raddedig sy’n dwyn y teitl The GDR Today ar 6-7 Ebrill 2017. Cafodd y gyfres ei lansio ym mis Ionawr 2014 ym Mhrifysgol Birmingham ac yna cafodd ei chynnal ym mis Medi 2015 ym Mhrifysgol Bryste. Ei bwriad yw dwyn ynghyd ymchwilwyr ôl-raddedig sy'n gweithio ar hanes Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen a'r cof sydd ohoni.

Roedd y papurau a gyflwynwyd yn Birmingham ac ym Mryste yn dangos ystod eang o ddulliau ffres wrth fynd ati i gysyniadu Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen a'i gwaddol yn yr Almaen gyfoes. Roeddent yn dangos sut y gallai ymchwil i agweddau ymylol ac i themâu mwy canolog am ddiwylliant Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen a'r cof sydd ohoni ein helpu i ddeall Dwyrain yr Almaen y tu hwnt i ddadleuon sefydledig a thrwy hynny ddarparu safbwyntiau newydd. Bwriad The GDR Today III yw ailymweld â'r projectau a gyflwynwyd yn y ddau ddigwyddiad blaenorol a pharhau â thrafodaethau ynglŷn â lle astudiaethau ynglŷn â Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen heddiw. 

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch y rhaglen yma. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, anfonwch e-bost at TheGDRtoday3@gmail.com er mwyn cofrestru.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2017