Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgolhaig Ysgol Busnes Bangor yn cyflwyno mewn Seminar Cyfnewid Syniadau

Mae aelod o Ysgol Busnes Bangor wedi cyfrannu at seminar ddylanwadol ym maes llunio polisi yn ddiweddar.Dr Edward JonesDr Edward Jones

Derbyniodd Dr Edward Jones, darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Economeg, wahoddiad i draddodi mewn Seminar Cyfnewid Syniadau yng Nghaerdydd, a oedd yn cael ei chynnal gan Wasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Yn dwyn y teitl ‘Economic strategy, finance and infrastructure: how ambitious should Welsh policy be?’, nod y sesiwn oedd ystyried yr elfennau allweddol ym maes polisi economaidd mewn cyfnod o ansicrwydd ac yng nghyd-destun sefydlu Banc Datblygu newydd yng Nghymru.

Yn siarad ar ôl y digwyddiad, meddai Dr Jones:

“Dros y tri degawd diwethaf, rydym wedi gweld marchnadoedd ariannol y byd yn ddarparu yn cynnal digwyddiadau eithafol, gydag argyfwng y ddyled Ewropeaidd 2010 ymhlith y mwyaf diweddar. Roedd hyn wedi arwain at gred bod cyllid ei hun yn dod yn fwy bregus ac na allwn ddibynnu ar rymoedd y farchnad yn unig wrth fynd i'r afael ag anawsterau strwythurol economaidd. Mae methiannau yn y farchnad yn digwydd yma yng Nghymru, sy’n ymwneud â'r wybodaeth amherffaith rhwng benthycwyr a busnesau. Mae hyn yn arwain at wrthod rhoi cyllid i rai busnesau a allai fod yn rhai hyfyw, gweithred sy’n llesteirio twf economaidd. Gyda llywodraethiant gywir a chlir, mae gan y Banc Datblygu newydd y potensial i fynd i'r afael â methiannau yn y farchnad yng Nghymru yn ogystal â chefnogi polisïau economaidd cenedlaethol a rhanbarthol diffiniedig i geisio twf cyflymach yn ein GDP.”

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2017