Dr Emily Tyler

Enw
Dr Emily Tyler
Swydd
Darlithydd (Dysgu ag Ymchwil)
E-bost
e.j.tyler@bangor.ac.uk
Ffôn
383962
Lleoliad
Trefenai

Cymwysterau

MSc Dadansoddiad Cymhwysol o Ymddygiad, Prifysgol Bangor

PhD Seicoleg, Prifysgol Bangor

Hydref 2015 - presennol - BCBA, Dadansoddwr Ymddygiad â Thystysgrif gan y Bwrdd Rhif tystysgrif: 1-15-19351

Diddordebau a gweithgaredd ymchwil

Fe wnaeth Emily gwblhau ei PhD mewn Seicoleg yn 2013. Yn ystod y gwaith ymchwil hwn ymchwiliodd i ymyriadau darllen effeithiol i blant yn datblygu'n nodweddiadol a phlant gydag anabledd deallusol. Mae Emily'n parhau i wneud ymchwil mewn addysg, yn cynnwys ymchwil bellach yn gwerthuso ymyriadau darllen, ymchwilio i ddefnyddio dulliau wedi'u seilio ar ruglder i wella sgiliau academaidd gyda phlant yn datblygu'n nodweddiadol a phlant gydag awtistiaeth, effeithiau a sialensiau gweithredu gyda chywirdeb mewn ysgolion, ac addysgu ac asesu darllen gyda phlant di-eiriau.

Mae Emily yn aelod llawn o'r Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI), Prifysgol Bangor, ac ar hyn o bryd mae'n ymwneud ag ymchwil gyda dros 40 o ysgolion ar draws Gogledd Cymru.

Mae hefyd yn aelod o grŵp rheoli'r Sharland Foundation Developmental Disabilities ABA Research and Impact Network (SF-DDARIN).

Grantiau

Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI), NorthWORTS-TRIPP, Project gweithredu traws-ranbarthol rhaglen ar-lein darllen cynnar Headsprout £41,700 (Tyler, Roberts, Watkins, Hulson-Jones a Hughes, 2017)

Yr Academi Brydeinig i'r dyniaethau a gwyddorau cymdeithas. Datblygu capasiti ac effaith ymchwil ranbarthol yng Ngogledd Cymru: Astudiaeth achos. Prif ymchwilydd - £2000 (Tyler, Watkins, Hughes & Hastings, 2017)

The Sharland Foundation. Datblygiad pellach y Sharland Foundation Developmental Disabilities ABA Research and Impact Network (SF-DDARIN). £180,000 (Cyd-ymgeisydd, 2017)

Cronfa Addysgol Thomas Howell ac Ehangu Mynediad. Astudiaeth Arbrofol Darllen Ar-lein Gogledd Cymru - NorthWORTS. £43,000 (Cyd-ymgeisydd, 2015)

The Sharland Foundation. Datblygiad y Sharland Foundation Developmental Disabilities ABA Research and Impact Network (SF-DDARIN). £130,000 (Cyd-ymgeisydd, 2015)

Coleg Cymraeg Cenedlaethol, efrydiaeth PhD. Defnyddio'r iaith Gymraeg yn y gweithle. £60,000 (Cyd-ymgeisydd a chyd-oruchwyliwr, 2015)

Goruchwyliaeth ymchwil

Mae Emily'n goruchwylio a chyd-oruchwylio nifer o fyfyrwyr PhD ac EdD mewn amrywiaeth o feysydd ymchwil, yn cynnwys gweithredu ymarfer wedi'i seilio ar dystiolaeth, edych ar fynediad at y cwricwlwm i fyfyrwyr gydag AAA sy'n dysgu trwy eu hail iaith, a defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle.

Mae hefyd yn goruchwylio myfyrwyr ymchwil traethawd hir ar y cyrsiau a ganlyn: BA Astudiaethau Plentyndod, MA Astudiaethau Addysg (gyda lleoliad), MA Astudiaethau Addysg, a TAR Cynradd.

Cyfrifoldebau dysgu

BA Astudiaethau Plentyndod/Childhood Studies:
• XAE1036 – Cyflwyniad i ymchwil plentyndod
• XAE2033 – Ymchwilio i blentyndod
• XAE3051 – Dulliau addysgol wedi'u seilio ar dystiolaeth

MA Astudiaethau Addysg (gyda lleoliad; Llawn-amser):
• XME4401 – Dulliau ymchwil mewn addysg

MA Astudiaethau Addysg (rhan-amser):
• XME4401 – Dulliau ymchwil mewn addysg

Mae gan Emily swydd ddarlithio hefyd yn yr Ysgol Seicoleg, gan ddysgu a goruchwylio myfyrwyr MSc mewn Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol.

Cyhoeddiadau

Papurau

Tyler, E. J., Hughes, J. C., Beverley, M., & Hastings, R. P. Improving early reading skills for beginning readers using an online programme as supplementary instruction. European Journal of Psychology of Education (published online, January 2015)

Tyler, E. J., Hughes, J. C., Williams, B. M., Wilson, M. M., Beverley, M., & Hastings, R. P. (2015). Teaching early reading skills to children with Intellectual Disabilities using computer-delivered instruction: A pilot study. Journal of International Special Needs Education

Watkins, R., Hulson-Jones, A. L., Tyler, E. J., Beverley, M., Hughes, J. C., & Hastings, R. P. (2016). Evaluation of an online reading programme to improve pupils’ reading skills in primary schools: Outcomes from two implementation studies. Wales Journal of Education

Grindle, C., Saville, M., Tyler, E. J., Hastings, R. P. & Hughes, J. C. (2018) Teaching children with autism reading comprehension skills using online reading instruction: Preliminary evaluation of Headsprout Reading Comprehension® Journal of International Special Needs Education (Accepted for publication)

Papurau sy'n cael eu hadolygu ac yn cael eu paratoi

Tyler, E. J., Roberts, S. E., Watkins, R., Hughes, J. C., & Hastings, R. P. Headsprout Early Reading: The impact of implementation support on reading outcomes and implementation fidelity (in prep)

Tyler, E. J., Hughes, C. J., & Hastings, R. P. Evaluating an online reading programme with children with Intellectual Disabilities: Feasibility and pilot research. (in prep)

Tyler, E. J., Beverley, M., Hughes, C. J., & Hastings, R. P. Reading instruction in special schools in the UK: A survey of current practices and perceived barriers. (in prep)

Grindle, C., Cianfaglione, R., Tyler, E. J., Hastings, R. P. & Hughes, J. C. (in prep). Parent-mediated implementation of a computer-based reading programme with children with Down Syndrome.

Hasselby, B., & Tyler, E. J. Comparing discrete trial teaching and fluency training as methods to teach flag labels to individuals diagnosed with an autism spectrum disorder. European Journal of Behaviour Analysis (under review)

Cyfraniad i gynadleddau

Gwahoddiadau i roi anerchiadau

2016:
Archwilio cyd-destun defnyddio'r iaith Gymraeg: Dirnadaeth o Wyddor Ymddygiad. Anerchiad gwadd yn yr Ẇyl Newid Ymddygiad, Bangor, Mai 2016. Cyflwyniad i raglenni darllen Headsprout. Trafodaeth panel yn yr Ẇyl Newid Ymddygiad, Bangor, Mai 2016.

2015:
Dysgu sgiliau darllen i blant gydag awtistiaeth: sialensiau a strategaethau effeithiol. Anerchiad gwadd mewn cynhadledd ymchwil ac ymarfer i gymdeithas rhieni, gwarcheidwaid a ffrindiau pobl gydag awtistiaeth, Gwlad Groeg.
Cywirdeb mewn addysg: Ydi o'n bwysig? Anerchiad gwadd yng Nghynhadledd Agored ABA MSc, Bangor

2014:
Elfennau sylfaenol newid ymddygiad: Archwilio cyd-destun defnyddio'r iaith Gymraeg. Anerchiad gwadd yng nghynhadledd flynyddol swyddogion maes i Mentrau Iaith, Aberystwyth.
Swyddogaeth datblygu cwricwlwm wrth drin ymddygiad problemus. Anerchiad gwadd yn 10fed Symposiwm Wyddonol Ryngwladol Cymdeithas Seicoleg Ymddygiad Gwlad Pwyl, Warsaw.

Cyflwyniadau mewn cynadleddau:

2017:
Investigating the effects of implementation support for a computer-based early reading programme: a cluster-randomised controlled trial, Experimental Analysis of Behaviour Group Conference, London
Investigating the effects of implementation support for a computer-based early reading programme: a cluster-randomised controlled trial, British Educational Research Association Annual Conference, Brighton

2015:
Evaluating and disseminating effective reading instruction in mainstream and special school contexts, Applied Behaviour Analysis International Conference, San Antonio