Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amdanom Ni

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Mae'r Ysgol wedi sefydlu enw da ym maes hyfforddi athrawon ac mae'n parhau i addysgu myfyrwyr mewn cyrsiau gradd ac ôl-radd ar gyfer anghenion ysgolion drwy Brydain.

Dan arweiniad staff brwdfrydig mae'r Ysgol yn darparu dewis eang o gyrsiau blaengar yn arwain at dystysgrifau a graddau anrhydedd Prifysgol Bangor ac amrediad o gymwysterau ôl-radd. Cewch ddilyn cyrsiau trwy'r Gymraeg neu'r Saesneg neu'n ddwyieithog. Yng nghyd-destun Ewrop mae'r arbenigrwydd ieithyddol sydd yma yn rhoi dimensiwn cyffrous i'n holl gyrsiau a cheir cyfleoedd niferus i fyfyrwyr ddatblygu cysylltiadau Ewropeaidd. Mae gan yr Ysgol bartneriaeth sydd wedi ei hen sefydlu rhwng y Brifysgol ac ysgolion cynradd ac uwchradd lleol sy'n cynnig amgylchedd hyfforddi llawn amrywiaeth sydd, ar yr un pryd, yn gefnogol.

Yn rhoi cyfraniad arbennig at Gymru

Mae'r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol yn cynnig awyrgylch cyfeillgar braf a bydd myfyrwyr o bob cwr ac o wahanol gefndiroedd yn ymgartrefu yma yn ein plith. Rydym yn cynnig cymdeithas fywiog a chyfoethog gydag adnoddau dihafal ar gyfer eu cyrsiau.

Fideo: CaBan - Hyfforddi i ddysgu yng Nghymru a thu hwnt

Mae'r radd gyffrous hon gyda SAC yn eich cymhwyso chi fel athro sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig i ddysgu yng Nghymru, ac mae hefyd yn drosglwyddadwy i lawer o wledydd eraill.