Canllawiau Pryniant yr Undeb Ewropeaidd

Mae’n ofynnol i’r brifysgol gydymffurfio â Chyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer pryniant nwyddau, gwasanaethau a chontractau gwaith cyhoeddus ar bob achlysur lle credir y bydd gwerth tebygol y contract yn uwch na’r trothwyon ariannol a nodir isod.

Rheoliadau Contractau Cyhoeddus yr UE

Dyma'r gwerthoedd trothwy a fydd mewn grym o Ionawr 1 2016 hyd 31 Rhagfyr 2017.

Contractau Cyflenwadau a Gwasanaethau

Llywodraeth Canolog - £106,047

Llywodraeth Is-Ganolog - £164,176

Gwaith

Yr holl gyrff - £4,104,394

Mae’n angenrheidiol i’r brifysgol roi hysbyseb yn yr Official Journal of the European Union (OJEU) yn nodi’r bwriad i gontractio ac yn gwahodd rhai i fynegi diddordeb. Unwaith y mae’r contract wedi’i ddyfarnu mae angen pellach i roi hysbysiad dyfarnu contract.

I drefnu i roi hysbyseb neu hysbysiad dyfarnu contract yn yr OJEU, cysylltwch ag Uned Caffael Corfforaethol y Brifysgol.