Tîm busnes yn gweithio trwy rai dadansoddeg

Cyflenwyr a Chaffael

Mae Tîm Caffael y Brifysgol yn hyrwyddo proffesiynoldeb caffael i gefnogi staff y Brifysgol i ymgysylltu â chyflenwyr a sicrhau bod prosesau a gweithdrefnau caffael yn briodol ac yn effeithiol er mwyn annog arloesedd, hyrwyddo cynaliadwyedd ac yn y pen draw sicrhau gwerth am arian.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?