Tîm busnes yn gweithio trwy rai dadansoddeg

Cyflenwyr a Chaffael

Mae Tîm Caffael y Brifysgol yn hyrwyddo proffesiynoldeb caffael i gefnogi staff y Brifysgol i ymgysylltu â chyflenwyr a sicrhau bod prosesau a gweithdrefnau caffael yn briodol ac yn effeithiol er mwyn annog arloesedd, hyrwyddo cynaliadwyedd ac yn y pen draw sicrhau gwerth am arian.

Polisi Archebion Prynu

O 3 Ebrill 2023, mae Prifysgol Bangor yn gweithredu polisi ‘Dim SP, Dim Tâl’, sy’n golygu, heb rif Archeb Brynu dilys a gyhoeddwyd gan y Brifysgol, y bydd oedi wrth dalu anfonebau cyflenwyr. Gweler rhagor o fanylion yn y ddolen isod.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?