Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Manylion cyswllt

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymweld ag un o'n canolfannau neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

Bangor

Wrecsam

Ysgol Gwyddorau Iechyd
Prifysgol Bangor
Fron Heulog
Bangor
Gwynedd
LL57 2EF
Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor
Campws Wrecsam
Parc Technoleg Wrecsam
Ffordd Croesnewydd
Wrecsam
LL13 7YP

Ffôn:   +44 (0) 1248 383189
Ebost: .health@bangor.ac.uk

Am bac gwybodaeth:
Ebost: prospectus@bangor.ac.uk

Manylion cyswllt ein staff

Swyddogion yr Ysgol

Pennaeth yr Ysgol

Dr Lynne Williams

01248 383170 / lynne.williams@bangor.ac.uk

Dirprwy Bennaeth (Addysg a Dysgu)

Bernadette Evans

01248 383125 / b.evans@bangor.ac.uk

Dirprwy Gyfarwyddwr Addysgu a Dysgu

Dr Sian Davies

01248 383288 / sian.davies@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Dros Dro Ymchwil 

Yr Athro Clare Wilkinson

01248 383506 / c.wilkinson@bangor.ac.uk

Dirprwy Bennaeth (Effaith)

Yr Atrhro Dyfrig Hughes

01248 382950 / d.a.hughes@bangor.ac.uk

Dirprwy Bennaethl(Cysylltu a Menter)

Dr Lynne Williams

01248 383170 / lynne.williams@bangor.ac.uk

Rheolwr yr Ysgol

Dr Huw Roberts

01248 383136/ huw.roberts@bangor.ac.uk

Arweinydd Proffesiynol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth / Arweinydd Cwrs Baglor mewn Nyrsio (Iechyd Meddwl)

Denise Aspinall

01248 383144 / d.m.aspinall@bangor.ac.uk

Arweinydd y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal / Arweinydd Cwrs Baglor Gwyddorau (Radiograffeg)

Darren Wood

01248 383950 / d.wood@bangor.ac.uk

Bydwraig â Phrif Gyfrifoldeb dros Addysg / Arweinydd Cwrs Baglor mewn Bydwreigiaeth

Sheila Brown

01248 383906 or 01248 383142 / s.j.s.brown@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Derbyniadau

Dr Liz Mason

01248 388685/ e.mason@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig

Dr Sion Williams

01248 388451 / sion.williams@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Ôl-radd Hyfforddedig

Gillian Roberts

01248 383544 / gillian.roberts@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd

Beryl Cooledge

01248 383153 / b.cooledge@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Rhyngwladoli

Dr Jaci Huws

01248 383155 / j.huws@bangor.ac.uk

Os ydych eisiau cysylltu yn uniongyrchol â'n staff, ewch i'n tudalennau staff am fanylion cyswllt unigol.