Gofalwr yn gafael llaw y claf

Datganiad Cenhadaeth

Cefnogi a hyrwyddo rhagoriaeth yn y gwyddorau meddygol ac iechyd a gofal, ac mewn ymchwil, ysgolheictod, addysgu a dysgu. Arddel ansawdd a gwerthoedd rhagorol gyda phobl sy'n defnyddio gwasanaethau, ymarferwyr a rhanddeiliaid. Hyrwyddo cymhwysedd ieithyddol a diwylliannol sy’n berthnasol i bartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, a darparu diwylliant ac amgylchedd cynhwysol i staff a myfyrwyr yr Ysgol.

Tri o fyfyrwyr mewn ward sbyty gyda claf ffug

GIG: Dathlu 75 mlynedd

Ar 5 Gorffennaf 2023, bydd y GIG yng Nghymru yn nodi 75 mlynedd o wasanaeth.

O weithwyr gofal iechyd rheng flaen, i wyddonwyr ymchwil, i ddarlithwyr, mae graddedigion Prifysgol Bangor a’n cyd-weithwyr yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd wedi gwneud cyfraniad amhrisiadwy i'r GIG trwy gydol ei hanes.

Myfyrwyr yn y labordy yn cynnal profion dosbarth

Mae ymchwil Ysgol Gwyddorau Iechyd yn rhan o Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor (BIHMR)

Rydym yn ymgymryd ag ymchwil sy'n hybu ein cyd-ddealltwriaeth ac yn llywio ein haddysgu a'n dysgu.

Mwy am ein hymchwil

Cynllun Ymchwil ac Effaith yr Ysgol Gwyddorau Iechyd 2024-2028

Cyfleoedd i ymuno â ni

Cyfleoedd gwaith

Mae cyfleoedd gwaith ar gael yn rheolaidd yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd.

Swyddi gwag

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ôl-raddedig

Dysgwch fwy am ein dyfarniadau Prifysgol gyfan ac Ysgol-benodol.

Mwy

Fron Heulog, Prifysgol Bangor, LL57 2EF

Ble rydym ni

Ein Campws ym Mangor

Fron Heulog, Prifysgol Bangor, LL57 2EF

Ffordd Croesnewydd, Wrecsam, LL13 7YP

Ein Campws yn Wrecsam

Ffordd Croesnewydd, Wrecsam, LL13 7YP

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?