Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth Bwysig

  • Dim ond dan amgylchiadau eithriadol y newidir dyddiadau cyfweliadau
  • Rhaid i bob ymgeisydd ar y rhestr fer gofio dod â llun maint pasbort ohonynt eu hunain i'r cyfweliad.
  • Rhaid i bob ymgeisydd ar y rhestr fer ddod â llungopïau a chopïau gwreiddiol o'u holl ddogfennaeth i'r cyfweliad

Cyfweld a Dewis: Nyrsio

Cyfweliadau Grŵp

Bydd gofyn i bob ymgeisydd ar y rhestr fer fynd i gyfweliad grŵp.

Ymgeiswyr BN...

Os ydych wedi cael eich derbyn yn dilyn cyfweliad - cyrsiau BN

Os ydych wedi cael eich derbyn yn dilyn cyfweliad yna darllenwch y dudalen sy'n sôn am yr hyn fydd yn digwydd ar ôl y cyfweliad

Os cawsoch eich gwrthod yn dilyn cyfweliad neu os na chawsoch eich rhoi ar y rhestr fer ar gyfer y cwrs BN

Darllenwch eich cynnig yn ofalus, oherwydd er eich bod efallai wedi cael eich gwrthod ar gyfer y cwrs BN, mae'n ddigon posib y bydd y brifysgol yn gwneud cynnig arall i chi ar gyfer cwrs gwahanol.

Os ydych wedi cael eich gwrthod yn dilyn cyfweliad yna darllenwch y dudalen sy'n sôn am yr hyn fydd yn digwydd os ydych wedi cael eich gwrthod ar ôl cael cyfweliad

Os ydych yn chwilio am wybodaeth am broses gyfweld a dewis BM Bydwreigiaeth cliciwch yma.