Fframwaith y cyrsiau israddedig

Yn ystod y cwrs, cewch gyfuniad o astudio yn yr Ysgol a chyfnodau ar leoliad yn cael profiad ymarferol - mae'r naill elfen a'r llall yn orfodol.

Lleoliad

Byddwch yn mynychu amrywiaeth o leoliadau yn ystod y 3 blynedd, mewn ysbytai, y gymuned a/neu leoliadau preswyl, yn bennaf yng ngogledd Cymru.

Byddwch yn dechrau trwy arsylwi gweithwyr proffesiynol yn eu gwaith, a bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn cyflwyno gofal nyrsio yn gynnar.You will undertake a variety of placements during the 3 years in various settings in the North Wales area. Placements are organised as close as possible to your home address, however some travel to placements will be necessary.

You will begin by observing professionals at work and you will be expected to participate in the delivery of nursing/midwifery care from very early on in the course, under supervision, in order to develop your own skills and competence. A variety of course work assignments will also need to be completed.

Supervision

You will be supervised by a personal tutor, who is also a registered nurse/midwife and you will receive mentorship supervision whilst on placements from practising nurses/midwifes.

Assignments

Theoretical work and practical work will be assessed through assignments, examination, and portfolio development. Your placement will also be assessed, with an emphasis on the development of your attitude, behaviour, practical skills and competence.

Please see the Undergraduate Course pages for specific information on course structure and teaching methods.