Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Fframwaith y cyrsiau israddedig

Yn ystod y cwrs, cewch gyfuniad o astudio yn yr Ysgol a chyfnodau ar leoliad yn cael profiad ymarferol - mae'r naill elfen a'r llall yn orfodol.

Lleoliad

Byddwch yn ymgymryd ag amrywiaeth o leoliadau yn ystod y 3 blynedd, mewn amrywiol leoliadau yng ngogledd Cymru. Trefnir lleoliadau mor agos â phosib i'ch cyfeiriad cartref, ond bydd rhaid teithio rhywfaint i leoliadau.

Byddwch yn dechrau drwy arsylwi ar ofalwyr proffesiynol wrth eu gwaith a disgwylir i chi gymryd rhan mewn darparu gofal nyrsio/bydwreigiaeth yn fuan iawn yn eich cwrs, dan oruchwyliaeth, er mwyn datblygu eich sgiliau a'ch cymhwysedd chi eich hun. Bydd hefyd rhaid cwblhau amrywiaeth o aseiniadau gwaith cwrs.

Goruchwyliaeth

Byddwch yn cael eich goruchwylio gan diwtor personol, sydd hefyd yn nyrs gofrestredig a byddwch yn cael goruchwyliaeth mentor gan nyrsys/bydwragedd tra byddwch ar leoliad.

Aseiniadau

Bydd gwaith theori a gwaith ymarferol yn cael ei asesu drwy aseiniadau, arholiadau, a datblygu portffolio. Bydd eich lleoliadau hefyd yn cael eu hasesu, gyda'r pwyslais ar ddatblygu eich agwedd, ymddygiad, sgiliau a'ch cymhwysedd ymarferol.

Darllenwch y tudalennau Cwrs Israddedig i gael gwybodaeth benodol am drefn cyrsiau a dulliau dysgu.