Dr Joanna Charles

Research Fellow in Health Economics

Cymrawd Ymchwil yw Joanna Charles yn y Ganolfan

Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau ym Mhrifysgol

Bangor Mae’n ymddiddori mewn defnyddio technegau

economeg iechyd wrth werthuso ymyriadau iechyd cyhoeddus,

syntheseiddio tystiolaeth a methodolegau microgostio.