Cyrsiau Israddedig: 0–

Cyrsiau israddedig yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas (yn cynnwys cyrsiau cyd-anrhydedd) am flwyddyn 0–. Dilynwch y dolenni am fanylion y modiwlau ym mhob cwrs.

Mae’r cyrsiau a modiwlau yn amodol ar newid blynyddol. Gwelwch rhestr cyriau am flwyddyn:

Am drosolwg ein cyrsiau i ddarpar fyfyrwyr, gwelwch ein tudalennau Cyrsiau Israddedig.

Cod UCAS Cwrs Cod Bangor