Modiwl HPA-4003:
Theory&Interp. in Archaeology

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Gary Robinson

Amcanion cyffredinol

This course will cover a wide range of theoretical viewpoints and ways of interpreting archaeological evidence relevant to Celtic archaeology and will look into current influential discourses in archaeology and related disciplines. Topics covered include: Who were 'the Celts'?; Gender in Celtic Archaeology; Celtic Social Archaeology; Interpreting material culture & landscape; Politics and Nationalism; The problems of the Archaeology of the Celtic Church; Modern Art and Celtic Archaeology; Approaches to archaeological method and practice: reconstruction/drawing; Monuments & Memory; Anthropological aspects of belief and religion; Liminality, arrangement of landscapes, access & other spatial analysis.

Cynnwys cwrs

Definitions of 'the Celts' and 'Celtic', the origins/invention of the 'Celts', archaeological gender studies, social archaeology, material culture studies, palaeoecology, landscape archaeology, archaeology & politics, archaeology & art history, historical archaeology, the archaeology of belief and religion, reconstructive archaeology, archaeology & the modern period, spatial archaeology

Meini Prawf

trothwy

C/50%: will demonstrate an appropriate range or depth of knowledge of at least parts of the relevant field, and will make at least partly-successful attempts to frame an argument which engages with historical controversies.

da

B/60%: will be show a solid level of achievement in all the criteria in the paragraphs above.

ardderchog

A/70%: will show this solid achievement across the criteria combined with particularly impressive depths of knowledge and/or subtlety of analysis.

Canlyniad dysgu

 1. Knowledge of various different theoretical approaches in Celtic Archaeology will be gained through directed reading and through seminars

 2. Awareness of influential discourses in Celtic Archaeology and related disciplines will be gained through directed reading and seminar discussions (each of which will focus on one of the various discourses in Celtic Archaeology). The ability to discuss the merits of various approaches will be fostered by reading, analysis of interpretations, discussion and judgements in seminar discussions.

 3. The ability to form and present arguments about ongoing discources, differing interpretations and theoretical approaches in Celtic Archaeology will be promoted by experiencing argument in reading and seminar discussions.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Essay 1 4000 words

c. 4.000 word essay on one agreed topic

50
TRAETHAWD Essay 2 4000 words

c. 4.000 word essay on one agreed topic

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

This course is taught through a combination of directed reading and seminars, including set seminars (15 x 2hr)

30
Private study 370

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the differences, or the "otherness" of the past, and the difficulty to using it as a guide to present or future action
 • being sensitive to the role of perceptions of the past in contemporary cultures
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • demonstrating a positive and can-do approach to practical problems
 • demonstrating an innovative approach, creativity, collaboration and risk taking
 • presenting effective oral presentations for different kinds of audiences, including academic and/or audiences with little knowledge of history
 • preparing effective written communications for different readerships
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • collaborating effectively in a team via experience of working in a group
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions
 • engaging with relevant aspects of current agendas such as global perspectives, public engagement, employability, enterprise, and creativity

Adnoddau

Rhestr ddarllen

GENERAL READING LIST Birkhan, H. 1997. Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Birkhan, H. 1999. Kelten – Celts. Bilder ihrer Kultur – Images of their culture. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Cunliffe, B. 1997. The Ancient Celts. Oxford: Oxford University Press. Delamarre, X. 2001. Dictionnaire de la langue Gauloise. Une approche linguistique du vieux-celtique continental. Paris : Editions errance. Duval, P.M. 1977. Les Celtes. Paris: Editions errance. Ball, M. and J. Fife (eds) 2002. The Celtic Languages. London & New York: Routledge. Green, M.J. (ed) 1995. The Celtic World. London and New York: Routledge. Filip, J. 1976. Celtic civilisation and its heritage. Praha: Akademie vied. Freeman, P. 2001. Ireland and the Classical World. Austin: University of Texas Press. Freeman, P. 2002. War, Women and Druids. Eyewitness reports and early accounts of the ancient Celts. Austin: University of Texas Press. Jacobsthal, P. 1944. Early Celtic Art. Oxford: Oxford University Press. James, S. 1993. Exploring the World of the Celts. London: Thames and Hudson. Karl, R. & Stifter, D. (eds) 2007. The Celtic World. 4 vols., London: Routledge. Kruta, V. 1997. Les Celtes. Paris: Editions Paris-Méditerranée. Kruta, V. and W. Forman 1986. The Celts of the West. Harper-Collins. Lambert, P.Y. 2002. La langue gauloise. Paris : Editions errance. Maier, B. 2002. The Celts. Notre Dame: The University of Notre Dame Press. Megaw, M.R. and J.V.S. Megaw 2001. Celtic Art: From Its Beginnings to the Book of Kells. London: Thames & Hudson (3rd ed.). Moscati, S., O.H. Frey, V. Kruta. B. Raftery, and M. Szabo (eds) 1991. The Celts. London: Thames and Hudson. Raftery, B. 1994. Pagan Celtic Ireland. The Enigma of the Irish Iron Age. London: Thames & Hudson. Rankin, H.D. 1996. Celts and the Classical World. London & New York: Routledge (reprint). Renfrew, C. 1987. Archaeology and Language. New York: Penguin. Pauli, L. 1980. Die Kelten in Mitteleuropa. Salzburg: Amt der Salzburger Landesregierung.

Seminar-specific readings also provided

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: