Modiwl HPH-4050:
MArts Dissertation

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

60 Credyd neu 30 Credyd ECTS

Trefnydd: Prof Raimund Karl

Amcanion cyffredinol

To complete a 15,000-20,000 word dissertation based on independent research.

Cynnwys cwrs

A 15,000-20,000 word dissertation based on independent research.

Meini Prawf

trothwy

Threshold students (C/50%) will demonstrate satisfactory research skills in at least parts of their chosen topic, and will make at least partly successful attempts to interrogate and analyse the information and to write up the project in a manner that conforms with the School¿s requirements.

da

Good students (B/60%) will show a solid level of achievement in all the criteria listed in the paragraphs above.

ardderchog

Excellent students (A/70% and above) will show this solid achievement across the criteria combined with originality, extensive knowledge of the chosen topic in its broader context and subtlety of argument and analysis.

Canlyniad dysgu

 1. The student will have learnt how to organise the report and dissertation and write at a sustained length in the latter.

 2. The student will have learnt how to present the project satisfactorily for submission.

 3. The student will have learnt how to gather primary and secondary research material for their project.

 4. The student will have learnt how to set this material in a broader context.

 5. The student will have learnt how to construct an argument/analyse the evidence in a relevant manner.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
MArts Dissertation 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Individual Project

Completion of 15,000-20,000 word dissertation with advice from academic supervisor.

600

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the differences, or the "otherness" of the past, and the difficulty to using it as a guide to present or future action
 • being sensitive to the role of perceptions of the past in contemporary cultures
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • critical evaluation of one's own and others' opinions

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

None

Rhestr ddarllen

Each project is different with its own requirements so a general reading list is unnecessary.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: