Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl LCF-1004:
Ffrangeg i Ddechreuwyr II

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures and Linguistics

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Jonathan Lewis

Amcanion cyffredinol

 1. Cynyddu dealltwriaeth o'r iaith Ffrangeg, a datblygu dealltwriaeth fwy manwl o elfennau gramadegol.
 2. Datblygu sgiliau cyfieithu testunau byr o'r Ffrangeg a chynhyrchu darnau ehangach, megis traethodau byr a llythyrau yn Ffrangeg.
 3. Datblygu sgiliau llafar a hyder wrth siarad Ffrangeg.
 4. Datblygu dealltwriaeth o Ffrangeg ysgrifenedig ac ehangu geirfa.
 5. Datblygu'r gallu i ddeall ac ymateb i wybodaeth fwyfwy cymhleth mewn Ffrangeg ffurfiol ac anffurfiol.

Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn aneli at gyrraedd safon B1 ar y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredinol ar gyfer Ieithoedd (CEFR).

Cynnwys cwrs

Mae'r modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf sydd wedi cwblhau Ffrangeg i Ddechreuwyr 1 (LCF-1003).

Nod y modiwl yw datblygu'r sgiliau siarad, gwrando ac ysgrifennu sylfaenol a ddysgwyd yn semester 1 er mwyn cyrraedd lefel sy'n cyfateb i Lefel A.

Bydd myfyrwyr yn defnyddio'r ramadeg a ddysgwyd yn semester 1 wrth ysgrifennu darnau mwy estynedig, gan ganolbwyntio ar gystrawennau mwy cymhleth ac ehangu geirfa.

Caiff sgiliau gwrando eu datblygu trwy ymarferion sain a fideo. O ran datblygu sgiliau llafar, bydd y myfyrwyr yn trafod mwy yn yr iaith darged.

Testunau allweddol:

Action Grammaire! 3ydd argraffiad gan Phil Turk & Geneviève García Vandaele (Hodder Education, 2006).

The French Experience 1, Marie Therese Bougard, Daniele Bourdais (BBC Publications, 2003)

Rhoddir y cyngor canlynol ynghylch prynu geiriadur:

Efallai y bydd geiriadur cryno (nid geiriadur poced) yn ddigon, ond dylech ystyried cael geiriadur cyfieithu 'go iawn' fel Collins-Robert neu Oxford-Hachette, a dysgu ei ddefnyddio'n effeithiol ac yn rheolaidd.

Meini Prawf

trothwy

40-49%: I ennill credyd, bydd angen i'r myfyrwyr gael gwybodaeth sylfaenol, ond cynyddol, o eirfa a gramadeg, rhywfaint o allu i gyfieithu a thrin testunau, a gallu sylfaenol ar lafar ac wrth wrando.

da

50-69%: Bydd perfformiad gwell i'w weld drwy wybodaeth gynyddol o eirfa a gramadeg, gallu da i gyfieithu ac aralleirio testunau Ffrangeg, a gallu da ar lafar ac wrth wrando.

ardderchog

70+%: Bydd y myfyrwyr gorau wedi datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o Ffrangeg ysgrifenedig a llafar ar lefel sy'n cyfateb i Lefel A, a byddant yn gallu mynd ymlaen yn hyderus i astudio yn yr ail flwyddyn gyda myfyrwyr sydd wedi gwneud Lefel A.

Canlyniad dysgu

 1. Cyfathrebu'n fedrus yn Ffrangeg ynghylch nifer o bynciau mwy cymhleth.

 2. Cyfuno cystrawennau gramadeg a geirfa er mwyn mynegi barn ynghylch themâu newydd a / neu anghyfarwydd.

 3. Gallu ysgrifennu darnau mwy estynedig mewn Ffrangeg cywir a dealladwy.

 4. Darllen amrywiaeth o destunau mewn Ffrangeg safonol, e.e. papurau newydd, cylchgronau, nofelau ayb.

 5. Datblygu sgiliau gwrando a deall drwy wrando ar y radio neu ar gerddoriaeth, gwylio teledu a ffilmiau ayb.

 6. Adeiladu ar y sgiliau a ddatblygwyd yn ystod semester 1 (modiwl LCF/LZF-1003).

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Assignment 20
Test 20
Oral Exam 20
Written Exam 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Seminarau - 4 awr yr wythnos am 11 wythnos (3 gwers gramadeg / sgiliau ysgrifennu, 1 dosbarth gwaith llafar).

44
Private study

Adolygu ac ymarfer sgiliau iaith drwy ddefnyddio ystod o ddeunyddiau, gan gynnwys Blackboard. Cwblhau aseiniadau gwaith cwrs.

156

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Studying the countries or regions where the target language is used, including aspects of their literatures, cultures, linguistic contexts, history, politics, geography and social or economic structures. (Benchmark statement 5.10)
 • The ability to extract and synthesise key information from written and spoken sources in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.14)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • Sensitivity to and analysis of grammar and syntax in the target language, as well as basic morphology and phonology. (Benchmark statement 5.8, and 5.9)
 • Basic reading and listening skills in the target language as well as vocabulary acquisition. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.7, and 5.10)
 • The ability to make effective use of notes and to carry out independent study. (Benchmark statement 5.15)
 • Develop verbal communication skills in the target language through group work and class discussions. (Benchmark statement 5.8)
 • The ability to read, understand, translate, and write short texts in the target language (benchmark statement 5.13, 5.14, 5.15 and 5.16)
 • Sensitivity to and analysis of more advanced grammar and syntax in the target language, as well as morphology and phonology. (Benchmark statement 5.8, and 5.9)
 • More advanced reading and listening skills in the target language as well as more advanced vocabulary acquisition. (Benchmark statement 5.3, 5.4, 5.7, and 5.10)
 • Further develop students's verbal communication skills through group work and class discussions.
 • The ability to read, understand, translate, and write more complex texts in the target language. (Benchmark statement 5.13, 5.14, 5.15, and 5.16)
 • 4. Effective oral communication and presentation skills (including delivery and argument development, discussion and defence) in the target language through individual and/or group discussions. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 1. The ability to use the target language creatively and precisely in short written assignments in the target language. (Benchmark statement 5.14)
 • 2. The ability to translate short passages into and out of the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 3. Engaging with, interpreting and critically evaluating short and longer contemporary texts (short stories, films, novels) in the target language (Benchmark statement 5. 8, and 5.9)
 • Sensitivity to and analysis of more advanced grammar and syntax in the target language, as well as morphology and phonology. (Benchmark statement 5.8, and 5.9)
 • 5. The ability to use the target language creatively and precisely in oral assignments, showing familiarity with a range of topics and registers in formal and informal situations. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 6. Develop aural comprehension skills in the target language, supported by a wide range of appropriate materials in different media. (Benchmark statement 5.3, 5.4)
 • 7. The ability to read, understand and summarise written texts in the target language. (Benchmark statement 5.3, 5.4)

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: