Modiwl NHS-1123:
Behaviour and Health

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Health Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Catrin Hedd Jones

Amcanion cyffredinol

This module aims to provide the student with appropriate knowledge and understanding of how health behaviour can influence the outcome of an individual’s health and well-being (including adversely). Students will explore how health-related behavioural changes can have a positive effect on an individual’s well-being through adopting a healthy lifestyle in conjunction with health promotion strategies such as diet and exercise.

Cynnwys cwrs

The module will address the ways in which health-related behavioural changes can have a positive effect on an individual’s well-being through adopting a healthy lifestyle in conjunction with health promotion strategies such as diet and exercise. The module will provide an introduction to psychological theories and perspectives on health beliefs, behaviours and behaviour change. The will also explore global, UK and healthcare policies adopted by the Welsh Government, and will link to National Policy and Planning Mechanisms focussing on Community based prevention and early intervention, physical activity and health.

Meini Prawf

ardderchog

A- to A+ Grade: To achieve an ‘excellent pass’ on the module, students will be required to demonstrate comprehensive understanding and application of evidence-based practice relevant to behaviour and health. This will need to be supported by a comprehensive range of appropriate literature.

da

B- to B+ Grade: To achieve this grade the student will need to demonstrate an understanding and application of the underlying principles of behaviour and health and the application of these principles supported by a broad range relevant literature

C- i C+

C- to C+ Grade: To achieve a ‘good pass’ on the module, students will be required to demonstrate good understanding of behaviour and health supported by a range of literature.

trothwy

D- to D+ Threshold: To achieve a ‘pass’ on the module, students will be required to achieve a minimum of D- grade which requires them to demonstrate understanding of Behaviour and Health supported by relevant literature.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate knowledge and understanding of the impact of individual and combined behaviours in relation to health and wellbeing.

 2. Identify how individual and combined behaviours can have a positive effect on health and wellbeing.

 3. Understand how health promotion strategies can influence lifestyle changes

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Behaviour, Health and Well-being workbook 40
Health Behaviours and well-being essay 60

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Group Project

EBL project - 20 hours over 10 weeks to complete an enquiry based learning project. This will support students in developing their ideas and the skills needed to complete the summative assessment.

20
Lecture

Lecture - 24 hour - ( 3 hours per week over 8 weeks)

24
Seminar

16 hours ( 2 hour2 per week over 8 weeks)- students will present the work from the EBL group project.

16
Workshop

Assessment workshop - 2 hours (1 x 2 hour workshop) Study skills workshop - 3 hours (1 x 3 hour workshop) Presentation skills - 2 hours (1 x 2 hour workshop for presentation skills) Assignment supervision 1 x 1 hour assignment workshop.

8
Private study

Private study for reading, researching and assessment completion.

132

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

1. Purchase of text books, pens and paper. 2. Photocopying and printing 3. Subscription to internet provider to access BU on-line catalogues and Blackboard from home residence.

Rhestr ddarllen

Suggested texts:

Gross, R.D., Kinnison, N. & Woolf, E. (2014) Psychology for nurses and allied health professionals: applying theory to practice. London: Routledge. [electronic resource]

Ogden, J. (2012). Health Psychology: A Textbook 5th Edn. London: Open University Press.

Naidoo, J. & Wills, J. (2015) Health studies: an introduction. 3rd edition Basingstoke: Palgrave. WA 31 H4365 2015

Upton, D. & Thirlaway, K. (2009) The Psychology of Lifestyle: Promoting Healthy Behaviour. Hoboken, New Jersey: Taylor & Francis. [electronic resource]

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn