Modiwl NHS-1202:
Health & Welfare Issues

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Health Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Julianne Law

Amcanion cyffredinol

The purpose of this module is to provide students with a broad introduction to the challenges involved in securing satisfactory provision of health services, social care and income security to citizens. It will explore the choices and restraints facing policy makers, service providers and individuals. It will enable students to identify and analyse problems which we face in our daily lives using perspectives offered by social policy and other social sciences. It will explore: 1. The political, financial and organisational contexts in which health and welfare services are delivered, received and experienced. 2. The effects of demographic changes on health and welfare policies and provision, such as an ageing society and migration. 3. The nature of the ‘mixed economy’ of health and welfare provision. 4. The nature and causes of inequalities in income, health outcomes and life chances. 5. The ways in which social, economic and technological change is affecting the nature of modern welfare strategies. 6. How devolution has changed the nature of health and social care policy and provision in the UK. 7. How different ethical theories may be applied to dilemmas faced in medical ethics, with special reference to health and social care. 8. The options for individuals in determining their own need for health and social care services.

Cynnwys cwrs

This module will provide an exploration of the ways and means by which welfare is delivered to service users and patients. It will examine personal, social, economic and political aspects of health and social care, and consider some of the moral and philosophical issues raised. The course also traces the development and use of concepts such as social need, health care need, welfare, social justice and equality, citizenship and social exclusion amongst others within the framework of the policy process. Students will consider a series of substantive issues, e.g. the care of older people, child protection, services for people with mental health problems, etc. Students will become familiar with a variety of theoretical perspectives used by the social sciences. They will examine the main institutions of health and welfare, and consider some of the main dilemmas of our age, e.g. how to balance individual and collective responsibilities; how to balance the needs of carers, and those receiving care; and how to address some of the ethical issues raised by modern medicine. To what extent should the state be involved in the provision of welfare - residually or universally? To what extent does the state amplify or produce social inequalities?

Meini Prawf

trothwy

A threshold student will be able to: Demonstrate a basic understanding (perhaps with some inaccuracies) of the 'mixed economy of welfare'; and show an appreciation of the costs of care systems. Describe some of the major theories and concepts that are basic to a study of social welfare policy and demonstrate some awareness of the role of values in social policy making Discuss meanings of the word ‘health’, and consider the range of human predicaments where ‘social care’ is required. Describe the main institutions of care, and explain the roles of institutional and community care. Show awareness of the nature, causes and welfare consequences of social inequality and disadvantage.

da

A good student will be able to: Demonstrate a good understanding of the 'mixed economy of welfare’; and show a sound appreciation of the costs of care systems. Describe a number of the major theories and concepts that are basic to a study of social welfare policy and demonstrate good awareness of the role of values in social policy making Discuss meanings of the word ‘health’, and consider the range of human predicaments where ‘social care’ is required. Accurately describe the main institutions of care, and explain the roles of institutional and community care. Show good awareness of the nature, causes and welfare consequences of social inequality and disadvantage.

ardderchog

An excellent student will be able to: Demonstrate a comprehensive understanding of the 'mixed economy of welfare’; and show a full appreciation of the costs of care systems. Describe and evaluate the major theories and concepts relevant to a study of social welfare policy and demonstrate good knowledge of the role of values in social policy making Discuss meanings of the word ‘health’, and consider the range of human predicaments where ‘social care’ is required. Accurately describe and analyse the main institutions of care, and explain the roles of institutional and community care. Show full awareness of the nature, causes and welfare consequences of social inequality and disadvantage.

Canlyniad dysgu

 1. Show an understanding of the administrative and financial context within which Health, Social Care and Welfare policies are constructed, including the impact of devolution on Health and Social Care policies, structures and organisations.

 2. Demonstrate an awareness of the role of values in Health, Social Care, and Welfare institutions.

 3. Demonstrate a basic understanding of key theoretical perspectives in the field of Health, Social Care and Welfare.

 4. Identify some of the causes and consequences of resource inequalities in Health, Social Care and Welfare organisations and settings.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ASESIAD FFURFIANNOL Essay Plan 10
TRAETHAWD Essay 40
ADDRODDIAD Reflective Diary 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar 5
Private study 113
Lecture 12
Individual Project

Reflective Diary

30
Individual Project

Write an essay plan and an essay

40

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn