Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl NHS-2201:
Sociology of Health

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Health Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Julianne Law

Amcanion cyffredinol

During the first part of the module students will be provided with a broad overview of the main sociological theories/perspectives on Health and Illness. Once the students have this knowledge they are prepared to progress to a study of specific topics within the field of the Sociology of Health, during the second half of the semester.

Cynnwys cwrs

This module will introduce students to the main sociological perspectives on health and medicine, and will explore current debates concerning the nature and role of biomedicine. Lay experiences and health beliefs will be studied, and lay/professional interactions explored. The role of the professions, and changing power relationships within the health services will be put under scrutiny. The medicalization of birth, death and society will be considered. Students will evaluate the changing profile of health and illness in contemporary society, and consider the experience of chronic illness and disability. The social patterning of health according to class, gender and ethnicity will be analyzed, and competing explanations considered. Geographic inequalities in health status will be explored as well as social differences relating to age and the life course.

Meini Prawf

da

B+ to B- Be able to provide a clear account of the key theoretical approaches to the sociology of health and medicine, appreciate the social patterning of health and illness in contemporary society, and compare and contrast differing explanatory frameworks; explain how medical knowledge is socially constructed, and how lay perspectives differ from professional perspectives on health and illness; evaluate the relationship between health and society, and the changing experiences and meanings of health and illness; produce an essay, well argued and with supporting information, which is adequately referenced.

ardderchog

A* to A- Be able to evaluate the key theoretical approaches in the sociology of health, and to provide a comprehensive account of the social patterning of health and illness in contemporary society; to assess and evaluate competing explanations for variations in health according to social position, and offer a well argued point of view; to compare and contrast lay and professional perspectives, and to analyse the relationship between health and societal change; to show a full appreciation of the meaning of illness in contemporary society; to produce an essay which is cogently argued, fully supported by research findings, and fully referenced.

trothwy

D+ to D- Demonstrate basic knowledge of some important theoretical sociological and medical approaches, as well as some awareness of the social nature of health and illness; describe the basic principles of the social patterning of health and illness in contemporary society; describe how ideas about health and illness are constructed differently by laypeople and by professionals; discuss experiences of health and illness in modern society; present an essay which is supported by basic referencing.

C- i C+

C+ to C- Be able to show a good knowledge of key theoretical approaches to the sociology of health and medicine, and demonstrate an awareness of the social nature of health and illness; describe the social patterning of health and illness in contemporary society and provide explanations of these; describe how ideas about health and illness are constructed differently by laypeople and by professionals in the field of medicine; show an awareness of the development of medical knowledge, and the changing experiences of health and illness in modern society; present an essay which is well supported by good referencing.

Canlyniad dysgu

 1. Examine how health and illness are socially constructed.

 2. Identify and discuss the key theoretical perspectives employed in the sociology of health and illness.

 3. Discuss the significance of lay understandings of health, and understanding of how lay and medical interpretations diverge.

 4. Demonstrate a knowledge of the social patterning of health and illness, and understanding of the competing explanations for these health variations.

 5. Analyse the dimensions of professional power in the field of health and medicine and an understanding of the limits of medical dominance.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
ARHOLIAD Essay questions

The essay questions will be pre-released, two weeks before the date of the exam, so that students can prepare their answers. The students will select two questions to answer, and will have two hours to complete the assignment.

50
TRAETHAWD Essay

The students will write a 2,000 word essay. They will have a choice of 4-5 questions to answer, and will select one.

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

3 hours per week, over 12 weeks (2 hour lecture & one hour seminar group) Students should have access to a range of resources, including texts, monographs and journals, both text and electronic; and computing resources including hardware, software and learning environments such as Blackboard.

36
Private study

Students will be exposed to a variety of teaching and learning formats, including lectures, seminars and workshops, independent study and flexible learning via Blackboard.

160
Tutorial

Tutorials/Group Discussions: These will facilitate the learning of underlying concepts, either as group or individually, either face-to-face, via email, Skype, or through other accessible formats (for example, telephone).

4

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

Evaluate the impact of difference and diversity on the incidence and experience of illness; Compare and contrast cultural variations in medicine; Analyse health and health issues, alongside health information and data that may be drawn from a wide range of disciplines; Draw upon, and consider, lived experiences of health, well-being and illness from diverse sources and perspectives.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

none

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/nhs-2201.html

Rhestr ddarllen

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/nhs-2201.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn