Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl NHS-3195:
Principles of Public Health

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Health Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Simon Bishop

Amcanion cyffredinol

This module is key in setting a foundation for understanding public health and health promotion. The module aims to develop student’s knowledge of key conceptual, theoretical and philosophical frameworks that underpin public health, and health promotion. The module also aims to develop student’s knowledge and understanding of key models and approaches for the development, implementation and evaluation of health education, health promotion and public health.

Cynnwys cwrs

This module explores the foundations of public health and health promotion. Course content includes:

 1. Principles relating to health, health education, health promotion and public health policy and practice.

 2. Approaches to health education, health promotion and public health.

 3. Public involvement and empowerment.

 4. Public health surveillance.

 5. Social marketing and communication.

 6. Needs and processes of health needs assessment.

 7. Political and ethical issues relating to health education, health promotion, and public health.

Meini Prawf

da

Good B+ to B-

Demonstrate good knowledge and understanding of relevant material, using it to answer the question set and showing independent thinking. Good use of material from the module and other relevant information to support arguments; references are drawn on appropriately to support discussion and are presented fully and correctly in both text and references list. Some awareness of conflicting arguments and ideas and a good attempt to address them; some ability to analyse and to critically evaluate material. Sensible use of the major points with very good signposting and balance between sections with good use of written language.

C- i C+

Adequate C+ to C-

Demonstrate adequate knowledge and understanding of relevant material, using it to answer the question set and showing independent thinking. Adequate use of material from the module and other relevant information to support arguments; references are drawn on appropriately to support discussion and are presented fully and correctly in both text and references list. Some awareness of conflicting arguments and ideas and a good attempt to address them; some ability to analyse and to critically evaluate material. Sensible use of the major points with very good signposting and balance between sections with good use of written language.

ardderchog

Excellent A* to A-

Demonstrate excellent knowledge and understanding of relevant material, using it to answer the question set and showing independent thinking. Excellent use of material from the module and other relevant information to support arguments; references are drawn on appropriately to support discussion presented fully and correctly in both text and references list. Excellent awareness of conflicting arguments and ideas and a good attempt to address them; ability to analyse and to critically evaluate material. Excellent organisation of the major points with very good signposting and balance between sections with fluent use of written language.

trothwy

Threshold D+ to D-

Demonstrates some knowledge and understanding of relevant material for this module, and a limited use of it to answer the question set with little independent thinking. Limited use of material from the module and other relevant information to support arguments; most of the references are drawn on appropriately to support discussion and presented correctly in both text and references list. Limited awareness of conflicting arguments and ideas but no real attempt to address them; some limited ability to analyse and to critically evaluate material. A framework for the assignment is apparent but logical flow and coherence not always consistent with acceptable use of written language.

Canlyniad dysgu

 1. Identify and appraise local, national and international health promotion and public health strategies, programmes, health directives and health initiatives.

 2. Illustrate and discuss the concepts of health, health education, health promotion and public health.

 3. Highlight and critically understand the most prominent theories and models of public health, health promotion and health education.

 4. Engage critically with key ethical and political issues related to Public Health.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Health promotion intervention

Students are required to submit a 2000-word essay that outlines and critically discusses an original health promotion intervention for a named health issue or behaviour of their choice.

50
CYFLWYNIAD GRWP Public health presentation

A twenty-minute group presentation that identifies an issue of public health concern, from the UK or internationally, and then critically explores the ways in which it is currently addressed. The presentation will reflect on practical, political and ethical issues and conclude with evidence-based recommendations for the future.

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Study group

Online Discussion Study Boards: Students will be required to lead and engage in weekly Discussion Boards

12
Tutorial

Tutorials/Group Discussions: These will facilitate the learning of underlying concepts, either as group or individually, either face-to-face, via email, Skype, or through other accessible formats (for example, telephone).

4
Private study

Lectures are supported with additional materials and resources that are available on a Blackboard site. Students are also encouraged to: use library and multi-media resources (such as the Internet, newspapers, radio, television) and engage in Blackboard Group discussions. Students are encouraged to use electronic learning resources. Relevant lecture material, reading lists, and a list of relevant Internet resources are available on the course specific Blackboard site; students are also asked to add any relevant or useful material to this module site.

148
Lecture

Lecture sessions and workshops designed to enhance knowledge and understanding. These will enable students to apply knowledge and understanding to their own contexts, as relevant.

36

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

Understand the skills needed for promoting and protecting the population’s health and well-being.

Develop skills in working with, and for, communities to improve health and well-being.

Develop evidence-based strategies in order to improve health and well-being.

Conduct and/or interpret health promotion and public health research.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

1. Purchase of text books, pens and paper. 2. Photocopying and printing 3. Subscription to internet provider to access BU on-line catalogues and Blackboard from home residence. 4. Access to a computer, internet; and webcam or video/audio recording device.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/nhs-3195.html

Rhestr ddarllen

Talis - https://bangor.rl.talis.com/modules/nhs-3195.html

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn