Modiwl NHS-3211:
Global Health & Social Care

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Health Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Julianne Law

Amcanion cyffredinol

At a global level, there are enormous variations in the prospect of health. Different countries have adopted a range of 'mixed economies of health systems', depending on historical growth and contemporary political and economic imperatives, with consequent variations in access, quality and outcome. This module will explore a range of references to concepts of health regimes and critically evaluate differences in health and welfare outcomes at an international level in relation to a range of economic and political variables. These variables include patterns of migration, national political and economic histories, social determinants of health, environmental factors, war and conflict, human rights violations and ideological influences.

The module incorporates an informed consideration of global health issues and strategies with regard to the health of individuals and communities. It will also develop understanding of the role international organisations, such as the World Health Organisation (WHO) play in the health of regional populations. The content of the module aims to prepare students wanting to work in this area with an understanding of current policies, both nationally and internationally. This module will also help students who are researching policies and outcomes for their Dissertation; with the issues and case studies covered in the module providing sound foundations and drivers for individual research and greater understanding of globalised health contexts.

Cynnwys cwrs

 1. Measuring health & factors that influence global trends
 2. Comparing Health Systems
 3. Demographics, Populations and Human Needs
 4. Epidemiologies of Disease
 5. The World Health Organisation, Regional and National Health Challenges
 6. Millennium Development Goals
 7. Environmental Health, Climate & Natural Disasters
 8. The Health and Well-being of Children and Young People
 9. Wars, Conflict & Interpersonal Violence
 10. Gendered Health Inequalities
 11. Pollution

Seminar Subjects. Given the range and diversity of topics to be covered, rather than exclude some important discussions from the lecture programme, it is intended to cover new topics that have resonance with the lecture subjects in the seminar sessions. Suggested topics include disability, communicable diseases, human trafficking, child protection, family planning policies and health behaviours such as smoking and alcohol consumption.

Meini Prawf

da

• Demonstrate a substantial knowledge of the structure, objectives and outcomes of health and social care provision in different countries, by identifying and analysing key social, political, economic and cultural factors in each case; • Identify and evaluate the relationships between the various actors and processes identified in each country’s health system; • Locate and critically analyse key determinants of health for a specific country, from a WHO regional perspective.

trothwy

• Identify & assess various health systems and their formative components; • Describe and account for historical variations in international health & illness in national and global contexts; • Appraise the impact of cultural, political, demographic and environmental variables on the health of a country’s population.

ardderchog

• Compare and contrast the responses of different countries in addressing the health needs of their populations; • Identify social, economic and cultural barriers to health policies and programmes, and suggest solutions to overcome these barriers, from both local and global perspectives; • Demonstrate an awareness of the role of globalised processes in determining the health and social needs of a national population.

Canlyniad dysgu

 1. Identify the relationship between global agencies and frameworks, such as the World Health Organisation, and health policies and services at national, regional and local levels.

 2. Evaluate the impact of global migration and cultural diversity on the health and wellbeing of national populations in England and Wales, as well as in pan-European and other contexts.

 3. Demonstrate awareness of the differences in patterns of health and disease around the world and how these have been influenced by historical and geographical factors.

 4. Describe how the health of the global population is promoted and protected by analysing how global, regional and local health systems address key economic and social determinants of health.

 5. Identify the diverse stakeholders who are invested in health systems and programmes, and appraise the impact they have on the health and wellbeing of populations.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
LLYFR LOG NEU BORTFFOLIO Examination 100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture 24
Seminar 10
Private study 166

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn