Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl SXS-4064:
Nationalism and Minorities

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Robin Mann

Amcanion cyffredinol

This module will examine key issues and debates concerning nationalism, nations and national identity. The relationships between nationalism, citizenship and minority rights will be considered with reference to empirical examples. Debates and policies concerned with the management of cultural and ethnic diversity by the state will also be considered. The approach is interdisciplinary drawing on sociology, politics, history, geography and anthropology with case study examples provided from a variety of global cases. It aims to provide students with a global and comparative understanding of individual cases, of their historical antecedents, and of the key similarities and differences between them. It will focus upon a broad and detailed range of controversial and challenging questions for respecting cultural difference within a globally complex and interconnected world.

Cynnwys cwrs

The course will be divided into two parts. The first part will examine the general theoretical arguments and approaches concerning nationalism, ethnicity, racism and multiculturalism. The second part will be devoted to specific types of contemporary nationalisms focusing on minority nationalisms, the implications of nationalism for immigrants, indigenous peoples, as well as their relations with majorities. Individual weekly lecture topics will be drawn from the following:

Part A: Theoretical arguments • Analytical concepts: nation, culture, indigenous people, ethnic group • Social structures of gender, race and class • Theories of nationalism: historical and contemporary • Multiculturalism and the politics of recognition • Groupist and essentialist fallacies

Part B: Empirical examples • Self-determination and nations without states • Indigenous peoples, land and modernity • The politics of minority languages • Ethnic and nationalist conflict • Majorities as minorities

Meini Prawf

trothwy

Threshold (40%) Demonstrate a knowledge and awareness of the key debates and concepts surrounding nationalism and minority rights, and an understanding of the ethics and politics of multiculturalism. Be familiar with at least one empirical example of the rights of minorities and indigenous peoples and of its wider historical and political context. Present spoken and written material clearly, focusing on major points relevant to the question or argument; locate basic sources of information and produce appropriately formatted and referenced work.

da

Good (60%) Demonstrate comprehensive knowledge and critical understanding of the key debates and concepts surrounding nationalism and minority rights, and a critical understanding of the ethics and politics of multiculturalism. Be familiar with some empirical examples of the rights of minorities and indigenous peoples, of the differences between them, and be able to explain them in relation to their wider historical, political and societal contexts. Speak and write in fluent prose, summarising material and arguments competently; search databases efficiently, contribute effectively within a group.

ardderchog

Excellent (70%) Demonstrate a comprehensive knowledge and critical evaluation of the key debates and concepts surrounding nationalism and minority rights, and a critical understanding of the ethics and politics of multiculturalism. An ability to apply and evaluate theoretical and conceptual issues in relation to empirical examples. An ability to identify similarities and differences between several empirical examples of the rights of minorities and indigenous peoples, and to be able to explain them in relation to their wider historical, political and societal contexts. Make oral and written presentations of relatively complex material in a clear and competent manner, identifying and focusing on some of the major relevant issues; work independently to locate a wide range of sources of information, and produce properly referenced written work that is of a good standard.

Canlyniad dysgu

 1. Understand the development of minority rights, and their differences and tensions with individual and social rights.

 2. Understand the key epistemological issues surrounding the concepts of nationalism, nations, multiculturalism ethnic group, indigenousness;

 3. Critically evaluate the key debates surrounding the so-called ‘politics of multiculturalism’

 4. Demonstrate a critical appreciation of the historical processes of marginalisation and minoritisation of minorities and indigenous groups in the context of nationalism, state expansion and development of ‘the West’

 5. Demonstrate knowledge of at least one international case study of minority or indigenous rights and be able to place it within its wider historical and political context.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Essay

Students are provided with a list of essay questions to choose from. Essay questions broadly correspond to weekly lecture topics. Students may also design their own essay question subject to approval from the tutor.

100

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

10 x 1 hour weekly lectures.

10
Seminar

10 x 1 hour weekly seminars based on student-led presentations.

10
Private study

Reading and independent study

180

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: