Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-2052:
Radio: Theory and Practice

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Mr Geraint Ellis

Amcanion cyffredinol

The aim of the module is to enable students with some experience of media production, including radio production, to further develop their skills in this area, whilst also developing a greater understanding of radio theory, and being able to apply this understanding in the context of radio production.

Cynnwys cwrs

The lectures will initially focus on the history of radio as a specific medium, with a particular focus on Wales and the UK, as well as a broader international perspective. Different radio production methods will then be examined, and subsequently different programme genres, with specific examples being studied. The theoretical aspects of the module culminate in a broad conceptual review of the nature of the medium and how this is changing in the digital age. The practical workshops will run concurrently, with the students revising and developing generic production skills at the beginning of the course, before planning, researching and producing their own individual productions. These will be informed by the study of production methods, genres and programmes introduced in the lectures.

Meini Prawf

trothwy

D

 • Knowledge of key areas/principles only
 • Weaknesses in understanding of main areas
 • Limited evidence of background study
 • Answer only poorly focussed on question and with some irrelevant material and poor structure
 • Arguments presented but lack coherence
 • Several factual/computational errors
 • No original interpretation
 • Only major links between topics are described
 • Limited problem solving
 • Many weaknesses in presentation and accuracy

ardderchog

A

 • Comprehensive knowledge
 • Detailed understanding
 • Extensive background study
 • Highly focussed answer and well structured
 • Logically presented and defended arguments
 • No factual/computational errors
 • Original interpretation
 • New links between topics are developed
 • New approach to a problem
 • Excellent presentation with very accurate communication

da

C

 • Knowledge of key areas/principles
 • Understands main areas
 • Limited evidence of background study
 • Answer focussed on question but also with some irrelevant material and weaknesses in structure
 • Arguments presented but lack coherence
 • Has several factual/computational errors
 • No original interpretation
 • Only major links between topics are described
 • Limited problem solving
 • Some weaknesses in presentation and accuracy

B

 • Strong knowledge
 • Understands most but not all
 • Evidence of background study
 • Focussed answer with good structure
 • Arguments presented coherently
 • Mostly free of factual and computational errors
 • Some limited original interpretation
 • Well known links between topics are described
 • Problems addressed by existing methods/approaches
 • Good presentation with accurate communication

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate an understanding of the historical development of radio as medium (Assignment 2);

 2. Show an appreciation of the key characteristics of a range of radio productions (Assignment 2);

 3. Demonstrate an awareness of the distinguishing features of the medium and its impact on the listener (Assignments 1 and 2);

 4. Produce individual work demonstrating the effective manipulation of sound (Assignment 1);

 5. Provide evidence of the acquisition and development of essential radio production skills in the areas of developing and researching ideas, recording, script writing and editing. (Assignment 1).

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Radio Production 60
Essay 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

Workshops (11 x 2 hours)

22
Private study 167
Lecture

Lectures (11 x 1 hour)

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to engage in processes of drafting and redrafting texts to achieve clarity of expression and an appropriate style. (English Benchmark Statement 3.3; NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

None - all resources available at the university.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxs-2052.html

Rhestr ddarllen

Albarran, A. & Pitts, G., 2001. The Radio Broadcasting Industry. Boston: Allyn & Bacon. Barlow, D. et al, 2005. The Media in Wales. Cardiff: UWP. E Barnard, S., 2000. Studying Radio. London: Arnold. Beaman, J., 2000. Interviewing for Radio. London: Routledge. Boardman-Jacobs, S., 2004. Radio Scriptwriting. Bridgend: Seren. Chapman, J., 2006. Documentary in Practice. London: Polity. Chantler, P. & Stewart, P., 2003. Basic Radio Journalism. Oxford: Focal Press. Chignell, H., 2009. Key Concepts in Radio Studies. London: Sage. Crisell, A., 1986. Understanding Radio. London: Methuen. Crisell, A., 2006. More than a music box. New York: Berghahn Books. Crook, T., 1999. Radio Drama. London: Routledge. Davies, J., 1994. Broadcasting and the BBC in Wales. Cardiff: UWP. Dimbleby, N., 1994. Practical Media: a guide to production techniques. London: Hodder & Stoughton. Emm, A., 2001. Researching for Television and Radio. London: Routledge. E Fleming, C., 2010. The Radio Handbook. London: Routledge. E Gazi, A., 2011 Radio Content in the Digital Age. Bristol: Intellect. E Hand, R., & Traynor, M., 2012. Radio in Small Nations. Cardiff: UWP. Hartley, J., (ed.), 2005. Creative Industries. Oxford: Blackwell. E Hausman, C., 2003 Modern Radio Production. Belmont, CA: Wadsworth. Hendy, D., 2000. Radio in the Global Age. Cambridge: Blackwell. E Hesmondhalgh, D., 2002. The Cultural Industries. London: Sage Press. Hilliard, R., 2011. Writing for Television, Radio and New Media. Boston: Wadsworth. Lucas, R., 1981. The Voice of a Nation?. Llandysul: Gomer. McInerney, V., 2001. Writing for Radio. Manchester: MUP McLeish, R., 2005. Radio Production. Oxford: Focal Press. McLuhan, M., Understanding Media. London: Routledge. Shingler, M. & Wieringa, C., 1998. On Air. London. Arnold. Siegel, B., 1992. Creative Radio Production. Oxford: Focal Press. Starkey, G., Radio in Context., 2004. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Starkey, G., Balance and Bias in Journalism, 2007. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Starkey, G. & Crisell, A., 2009. Radio Journalism. Los Angeles: Sage. Stewart, P., 2010. Essential Radio Skills. London: Methuen Drama. E Street, S., 2002. A Concise History of British Radio. Tiverton: Kelly. Wilby, P. & Conroy, A., 1994. The Radio Handbook. London: Routledge.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: