Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-3100:
Digital Journalism & Society

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Languages, Literatures, Linguistics and Media

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Vian Bakir

Amcanion cyffredinol

This module will enable students to appreciate the fast developing world of digital journalism, together with its social, political and economic drivers and impacts. It will map the digital terrain, exploring the impact on journalism of Web 1.0, Web 2.0 and convergence. Students will examine new ways of doing journalism, and will evaluate the impact of digital journalism on political manipulation and social resistance. Throughout, issues of trust, authenticity and immediacy - all issues that are intensified in the digital environment - will be explored.

Cynnwys cwrs

The module will map the digital terrain exploring the hopes and fears surrounding Web 1.0 and Web 2.0 technologies; and technological and cultural convergence of old and new media. New ways of doing journalism will examine the phenomenon of citizen journalism, the financing of online journalism when audiences no longer want to pay, and new methods of sourcing information (such as Wikileaks and Twitter). The impact of digital journalism on political manipulation and social resistance will be explored, through examining cultural practices such as sousveillance ('watching from below'). Throughout, issues of trust, authenticity and immediacy - all issues that are intensified in the digital environment - will be explored.

Meini Prawf

trothwy

D: • Knowledge of key areas/principles only • Weaknesses in understanding of main areas • Limited evidence of background study • Answer only poorly focussed on question and with some irrelevant material and poor structure • Arguments presented but lack coherence • Several factual/computational errors • No original interpretation • Only major links between topics are described • Limited problem solving • Many weaknesses in presentation and accuracy

da

C: Good • Knowledge of key areas/principles • Understands main areas • Limited evidence of background study • Answer focussed on question but also with some irrelevant material and weaknesses in structure • Arguments presented but lack coherence • Has several factual/computational errors • No original interpretation • Only major links between topics are described • Limited problem solving • Some weaknesses in presentation and accuracy B: Very Good • Strong knowledge • Understands most but not all • Evidence of background study • Focussed answer with good structure • Arguments presented coherently • Mostly free of factual and computational errors • Some limited original interpretation • Well known links between topics are described • Problems addressed by existing methods/approaches • Good presentation with accurate communication

ardderchog

A: • Comprehensive knowledge • Detailed understanding • Extensive background study • Highly focussed answer and well structured • Logically presented and defended arguments • No factual/computational errors • Original interpretation • New links between topics are developed • New approach to a problem • Excellent presentation with very accurate communication

Canlyniad dysgu

 1. Develop a in-depth understanding of what Digital Journalism is.

 2. Reflecting on knowledge gleaned from all 3 years of the degree programme, analyse and appreciate how digital journalism is impacting on traditional journalism.

 3. Critically analyse and examine digital tools such as Wikileaks and blogs in terms of their reliability, authenticity and trustworthiness as news providers.

 4. Critically examine how traditional media are adapting new methods of news gathering and dissemination available in the digital age.

 5. Critically examine how digital journalism impacts processes of political manipulation and resistance.

 6. Critically understand how digital journalism impacts on the national and global public sphere.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
 
 1. Lecture, 1 hour per week x 11 weeks

 2. Seminar, 1 hour per week x 11 weeks

 

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: