Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl UXS-3801:
Game Production

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Eben Muse

Amcanion cyffredinol

You will work as part of a small, creative team to develop a single, playable prototype of a computer game as well as a business plan for its production. This game will allow you to demonstrate the skills and creative understanding you have developed during the past two years. You will develop and present an initial proposal early in the semester. Following feedback from your peers and the course leader, and working in collaboration with your team, you will spend the following weeks prototyping the proposed game and producing a plan for its production, funding and marketing.

Cynnwys cwrs

 • Interdisciplinary development
 • Design models and processes
 • Structure of the game industry
 • Business and entrepreneurial models
 • Business planning
 • Teamwork & Tools for team management
 • Intellectual property rights
 • Indie Game production

Meini Prawf

da

Good (C- to B+)

 • Strong knowledge of key areas/principles
 • Understanding of theoretical underpinnings
 • Evidence of background study
 • Limited original interpretation
 • Well known links between topics are described
 • Problems addressed by existing methods/approaches
 • Good presentation with accurate communication

ardderchog

Excellent (A- to A**)

 • Comprehensive knowledge
 • Detailed understanding
 • Extensive background study
 • Original interpretation
 • New links between topics are developed
 • New approach to a problem
 • Excellent presentation with very accurate communication

trothwy

Threshold (D- to D+)

 • Knowledge of key areas/principles only
 • Weaknesses in understanding of main areas
 • Limited evidence of background study
 • No original interpretation
 • Only major links between topics are described
 • Limited problem solving
 • Many weaknesses in presentation and accuracy

Canlyniad dysgu

 1. Ideate, critically evaluate, and communicate design and production options, values and affordances

 2. Develop a business plan for a game start-up that includes a value proposition, business structure and revenue stream

 3. Work effectively as part of a creative team and provide constructive evaluations of the performance of that team and its members

 4. Identify intellectual property issues, prevent infringement of other's intellectual property rights, and critical evaluate options for protecting IP and commercialisation

 5. Make design decisions that reflect critical understanding of the interaction of gameplay, narrative, and aesthetic elements of video games

 6. Research and evaluate funding pathways and investment potential for a game design

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Project pitch 10
Teamwork documentation 40
Game Prototype & Business Plan 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Study group

Team meetings, chaired, minuted and run by team members, held weekly throughout the semester. Discussion, decisions and action points will be minuted.

11
Private study

Work individually or with other team members to develop game design, project plan and game prototype

167
Seminar

Weekly introduction and discussion of game and entrepreneurial design topics

11
Supervised time in studio/workshop

Weekly cross-team workshop sessions

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • An understanding of creative and critical processes, and of the wide range of skills inherent in creative writing. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • An awareness of writing and publishing contexts, opportunities and audiences in the wider world (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.1).
 • Artistic engagement and ability to articulate complex ideas in oral and written forms. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2).
 • Ability to connect creative and critical ideas between and among forms, techniques and types of creative and critical praxis. (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • Reflective practitioner skills, including awareness of the practice of others in collaborative learning (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.2).
 • The ability to synthesize information from various sources, choosing and applying appropriate concepts and methods (English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to formulate and solve problems, anticipate and accommodate change, and work within contexts of ambiguity, uncertainty and unfamiliarity (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Information technology (IT) skills broadly understood and the ability to access, work with and evaluate electronic resources (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

There are no requirements for the student to purchase resources for this module.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxs-3801.html

Rhestr ddarllen

 • Ambrose, G. and Harris, P., 2010. Design thinking. Lausanne: AVA Academia.
 • Sutton, R. I., 2007; Weird Ideas that Work: How to build a Creative Company. Free Press, Simon and Schuster,
 • Holmann, R. Kaas, H-W. Keeling, D., Oct 2004., The Future of Product Development, McKinsey Quarterly.
 • Brown, T. Jun 2008., Design Thinking. Harvard Business Review.
 • Kolko, J., Sep 2015., Design Thinking Comes of Age. Harvard Business Review.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: