Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-1300:
Cerddoriaeth Ers 1850

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Andrew Lewis

Amcanion cyffredinol

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i astudiaethau cerddolegol trwy arolwg o hanes cerddoriaeth rhwng 1850 a heddiw, ynghyd â chyfres o gweithdai ar sgiliau astudio.

Mae'r modiwl yn gwneud arolwg o weithiau mewn amrywiaeth o genres 'clasurol' a phoblogaidd. Gosodir newidiadau a datblygiadau mewn arddull gerddorol yn eu cyd-destunau hanesyddol, diwylliannol, cymdeithasol, daearyddol ac esthetaidd. Yn ogystal, mae myfyrwyr yn edrych ar nifer o weithiau yn fanwl mewn seminarau, gan eu hastudio fel testunau cerddorol drwy ddadansoddiad, ac ymchwilio i'r amgylchiadau o'u cyfansoddiad.

Cynnwys cwrs

Gallai rhestr o bwnciau darlith gynnwys: - Y cyfnod Rhamantaidd hwyr o safbwynt hanesyddol, cymdeithasol a cherddorol - Wagner a'r ddrama-gerdd - Y symffoni, 1850 ymlaen - Cerddoriaeth siambr y cyfnod rhamantaidd hwyr - Cenedlaetholdeb - Debussy ac Agraffedd - Stravinsky - Mecanyddiaeth - Cyfresiaeth gyflawn - Gwreiddiau roc a rôl - Cyfansoddwyr Cymru - Cerddoriaeth mewn diwylliannau lleiafrifol - Canu protest - Jazz ers 1950 - Strwythur y Diwydiant Pop - Cerddoriaeth ar y rhyngrwyd

Meini Prawf

ardderchog

A– i A**: Gwaith sy’n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach a meddwl cysyniadol dyfnach, gyda pheth gwreiddioldeb mewn dull ymdrin, ac wedi ei fynegi’n drefnus ac argyhoeddiadol.

da

C– i B+: Gwaith sy’n dangos gafael gadarn ar y pwnc, meddwl cysyniadol da, tystiolaeth o graffter deallusol, ac wedi ei fynegi’n glir a diddorol.

trothwy

D– i D+: Gwaith sy’n ddangos gwybodaeth gyfyngedig o’r pwnc, gyda gallu syml i feddwl yn gysyniadol, ychydig dystiolaeth o ymdriniaeth ddeallusol wirioneddol, ond a fynegir yn ddealladwy serch hynny.

Canlyniad dysgu

 1. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu ymchwilio testunau ar hanes cerddoriaeth ar ei b/phen ei hunain.

 2. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

 3. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu adnabod repertoire penodol wrth y glust.

 4. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu arddangos gwybodaeth o amgylchiadau hanesyddol a diwylliannol sydd wedi effeithio ar gerddoriaeth a gyfansoddwyd rhwng 1850 a heddiw.

 5. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu arddangos gwybodaeth o weithiau, arddullau, genres, ac arweddion cerddorol mewn repertoire a gyfansoddwyd rhwng 1850 a heddiw.

 6. Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyriwr allu dadansoddi cerddoriaeth o berfformiadau a sgoriau.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
CYFRANOGIAD DOSBARTH Cyfranogiad i seminarau

Cyfranogiad unigol i drafodaethau a thasgau mewn seminarau.

20
PRAWF DOSBARTH Prawf repertoire 1

Prawf repertoire, i asesu sgiliau clywedol a gallu adnabod cerddoriaeth a astudiwyd yn hanner cyntaf y modiwl wrth y glust.

10
PRAWF DOSBARTH Prawf repertoire 2

Prawf repertoire, i asesu sgiliau clywedol a gallu adnabod cerddoriaeth a astudiwyd yn ail hanner y modiwl wrth y glust.

10
TRAETHAWD Traethawd 1 (byr)

Traethawd ar destun sy'n ymwneud â cherddoriaeth a astudiwyd yn hanner cyntaf y modiwl.

20
TRAETHAWD Traethawd 2 (hir)

Traethawd ar destun a etholir o restr o opsiynau sy'n ymwneud â cherddoriaeth a astudiwyd dros yr holl fodiwl.

40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Workshop

5 gweithdy sgiliau astudio, 1 pob pythefnos, gan edrych ar sgiliau pwnc penodol a sgiliau trosglwyddadwy.

5
Lecture

22 o ddarlithoedd, 2 yr wythnos, awr yr un.

22
Seminar

6 seminar, 1 pob pythefnos, awr yr un.

6
Private study

Gwrando paratoawl cyn y darlithoedd, darllen a gwrando paratoawl cyn y seminarau, ymchwil ar gyfer traethodau.

167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes goblygiadau i fyfyrwyr o ran adnoddau.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-1300.html

Rhestr ddarllen

Mae'r rhestr ddarllen ar gael drwy Talis.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: