Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-3277:
Traethawd Hir

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

40 Credyd neu 20 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mr Wyn Thomas

Amcanion cyffredinol

 • Datblygu ymhellach a chryfhau sgiliau ymchwil a gafwyd ym Mlwyddyn 2
 • Datblygu gwreiddioldeb a ehangder o feddwl
 • Datblygu sgiliau wrth ddelio â materion mewn cerddoriaeth, drama a/neu berfformio
 • Datblygu sgiliau mewn chwilio am materion ysgolheigaidd cynradd ac eilaidd
 • Datblygu sgiliau trafod, ysgrifennu a chyflwyno canlyniadau ymchwil

Cynnwys cwrs

Mae'r traethawd hir yn ddarn o ysgrifennu annibynnol ar destun a ddewisir gan yr ymgeisydd mewn ymgynghoriad ag aelod staff ac a gymeradwyir gan y Bwrdd Arholi. Mae'r dewis a'r cymeradwyo hwn yn digwydd yn ystod tymor yr haf yn union cyn Blwyddyn 3.

Dylai'r ysgrifennu gymryd i ystyriaeth ymchwil flaenorol berthnasol, ond dylai ddangos gwreiddioldeb meddwl o ran dull ymdrin a dadl. Rhoddir credyd am ansawdd syniadau, eglurder a rhesymeg dadl, addasrwydd llyfryddiaeth a mireinder y cyflwyniad.

I gyd-fynd â'r traethawd hir ceir seminarau ar y sgiliau ymchwil, llyfryddiaeth a methodoleg sydd eu hangen i ysgrifennu'r traethawd hir.

Meini Prawf

trothwy

Gwaith sy'n dangos gwybodaeth sylfaenol, gyfyngedig o'r pwnc, gyda gallu elfennol i feddwl yn gysyniadol ac ymwybyddiaeth gyfyngedig o faterion, ond peth tystiolaeth o ymdriniaeth deallusol gyffredinol gyda mynegiant gweddol

da

Dylai'r gwaith ddangos gafael gadarn ar y pwnc, lefel dda o feddwl yn gysyniadol, ymwybyddiaeth o'r prif faterion gyda thystiolaeth o graffter deallusol a mynegiant da.

ardderchog

Gwaith sy'n dangos gafael drwyadl ar y pwnc, gyda thystiolaeth o astudio pellach, meddwl yn ddyfnach, ymdriniaeth wreiddiol a sgiliau ysgrifennu rhagorol

Canlyniad dysgu

 1. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu cyflawni ymholiadau annibynnol cynaledig.

 2. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos annibyniaeth barn a dyfnder meddwl.

 3. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu dyfeisio, cynllunio a chyflawni project ymchwil o ddechrau i'r diwedd.

 4. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos sgiliau wrth chwilio am ddeunyddiau ysgolheigaidd gwreiddiol ac eilaidd a’u defnyddio.

 5. Ar ôl cwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, fe fydd y myfyrwyr yn gallu arddangos sgiliau cyfathrebu treiddgar, gan ddefnyddio dulliau safonol cydnabyddedig.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
DISSERTATION Traethawd Hir 80
CYFLWYNIAD UNIGOL Cyflwyniad 10
ADDRODDIAD Adroddiad interim 10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 388
Tutorial

• Goruchwyliaeth unigol gyda goruchwyliwr wedi’i bennu, gydag ifanswm o 4 awr dros y flwyddyn. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw trefnu goruchwyliaeth.

8
Seminar

Pedwar seminar (50 munud yr un) yn ystod Semester 1.

4

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

Nid oes unrhyw oblygiadau adnoddau penodol i fyfyrwyr.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxc-3277.html

Rhestr ddarllen

Llyfrau cyffredinol

Trevor Herbert, Music in Words: A Guide to Researching and Writing About Music (Oxford University Press, Oxford, 2012). ISBN 978-1848491007.

Demar Irvine, Irvines Writing about Music, 3ydd arg., diw. Mark A Radice (Amadeus Press, Oregon, 1999)

Richard J. Wignell, Writing about music: an introductory guide (Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990)

Cyngor ar ysgrifennu traethodau hir a phrosiectau

Dolores Black, 500 tips for getting published: a guide for educators, researchers and professionals (Kogan Page, London, 1996)

Stella Cottrell, The Study Skills Handbook (Macmillan, Basingstoke, 1999)

L.F. Locke, Proposals that work: a guide for planning dissertations (Sage Publications, Thousand Oaks, 2014)

Derek Swetnam, How to write your dissertation: a practical Survival guide for students (How to books, Plymouth, 1995)

K.L. Turabian, A manual for writers of term papers, theses and dissertations (University of Chicago Press, Chicago, 1987)

George Watson, Writing a thesis: a guide to long essays and dissertations (Longman, London, 1987)

Confensiynau cyfeirnodi a dyfynnu

David P. Bosworth, Citing your references: a guide for authors (Underhill Press, Thirsk, 1992)

M.L. Manheimer, Style manual: a guide for the preparation of reports and dissertations (M.Dekker, New York, 1973)

The Oxford Dictionary for Writers and Editors (Clarendon Press, Oxford, 1981)

Ffynonellau Cymraeg

Paul Griffiths, Crynodeb o hanes cerddoriaeth fodern o Debussy i Boulez (Gwasg Gwynedd, Caernarfon, 1985)

Donald J. Grout a Claude V. Palisca, Hanes Cerddoriaeth y Gorllewin (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1997), gol. Wyn Thomas

Sally Harper a Wyn Thomas (goln.), Cynheiliaid y Gân (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 2007)

Sally Harper a Wyn Thomas (goln.), Hanes Cerddoriaeth Cymru, Cyf., 1-7 (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1996-2007)

Michael Kennedy, Geiriadur Cerddoriaeth Rhydychen (Cwmni Curiad, Penygroes, 1998), addasiad Cymraeg - Delyth Prys

Wyn Thomas, Cerddoriaeth draddodiadol yng Nghymru: Llyfryddiaeth (Llanrwst, 2006)

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: