Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXM-3270:
Music Teaching in Context

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Gwawr Ifan

Amcanion cyffredinol

The purpose of the module is to give a sound understanding of current teaching methodology combined with practical skills. Combined with other modules on the degree programme it adds to a well-rounded pedagogical background.

Cynnwys cwrs

This module will introduce students to the basic concepts of instrumental and vocal teaching through lectures and practical sessions in which students work under supervision to develop teaching techniques. We will investigate different pedagogical approaches and apply them in practical sessions, some of which will include presentations by guest artists and teachers. Working in small groups, you will take a practice-based approach and independent research into instrument specific issues, and broader theoretical points relevant to current pedagogy.

Meini Prawf

trothwy

D- to D+ Work which displays basic, restricted knowledge of the subject with limited ability at conceptual thought, and a limited awareness of issues, but has some evidence of a generally intellectual approach, with fair expression.

C- i C+

C- to C+ Work which displays fair knowledge of the subject, with some ability at conceptual thought (albeit inconsistent or otherwise flawed), and a general awareness of issues, with evidence of a generally intellectual approach, with good expression.

da

B- to B+ The work should display a sound grasp of the subject, a good level of conceptual thought, awareness of the main issues, with evidence of intellectual acumen and very good expression.

ardderchog

Please also see the Explicit Marking Criteria for Musicology: https://my.bangor.ac.uk/handbook/content.php.en?nid=16093

A- to A** Work which displays a thorough grasp of the subject, with evidence of further study, deeper thought, originality of approach and excellent written skills.

Canlyniad dysgu

 1. On successful completion of the module, students will be able to demonstrate advanced communication skills, especially in a teaching context.

 2. On successful completion of the module, students will be able to use advanced research skills to analyse and evaluate academic material.

 3. On successful completion of the module, students will be able to demonstrate a methodological approach to instrumental or vocal teaching.

 4. On successful completion of the module, students will be able to analyse and evaluate various methodologies of teaching used within a musical context.

 5. On successful completion of the module, students will be able to reflect on, and evaluate their own experiences as teachers.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Reflective Essay

Questions provided in the module handbook, given at the start of the module

60
ARDDANGOSIAD/YMARFER Demonstration Lesson & Lesson plan

To be scheduled during the assessment period. Full details given in the module handbook.

40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Practical classes and workshops

Students will give their partner(s) vocal/instrumental lessons.

11
Lecture

Two-hour classes for eleven weeks (semester 1)

22
Private study 167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Re-creative skills – interpretation, innovation, versatility, and other skills relating to performance
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Goblygiadau o ran adnoddau ar gyfer myfyrwyr

If applicable (in terms of the project), the student will be responsible for arranging their own DBS check.

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/wxm-3270.html

Rhestr ddarllen

Talis list to be provided once validation is complete.

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: