Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAE-2070:
Parenthood

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Margiad Williams

Amcanion cyffredinol

Note: this module will be run as a short, fat module in weeks 7-12

This module is designed to examine the effects of societal, cultural and economic changes on parenting as well as the support available to promote good parenting practices. It will explore the concept of ‘parenthood’ and how this has changed over time. Students will engage with evidence-based literature to explore different parenting strategies and how these impact on children’s behavioural, emotional and social development. Examples will be given from cross-cultural research and links will be made to current developments in policy and practice for children and their families. The module will include elements of sociology and psychology.

Cynnwys cwrs

This module will concentrate on the development of students’ understanding of the changing concept of parenting and the effective strategies for promoting good practices. Topics will include:

Theories of the family Diversity of family forms (e.g., non-parental child care) Diet, play and sleep Disadvantaged families Family support (legal and policy framework) Effective parenting strategies

Meini Prawf

da

Good: B-, B, B+ A good knowledge and understanding (making some good reference to research) of: the theories related to parenting; the impact of societal, cultural and economic factors on parenting behaviours; the social and educational impact of parenting practices on child psychological outcomes; evidence-based strategies for promoting good parenting behaviours; agencies and professionals that provide parenting support

ardderchog

Excellent: A- to A* A comprehensive and well-informed knowledge and understanding (making excellent use of research) of: the theories related to parenting; the impact of societal, cultural and economic factors on parenting behaviours; the social and educational impact of parenting practices on child psychological outcomes; evidence-based strategies for promoting good parenting behaviours; agencies and professionals that provide parenting support

C- i C+

Satisfactory: C-, C, C+ A satisfactory knowledge and understanding of: the theories related to parenting; the impact of societal, cultural and economic factors on parenting behaviours; the social and educational impact of parenting practices on child psychological outcomes; evidence-based strategies for promoting good parenting behaviours; agencies and professionals that provide parenting support

trothwy

Threshold: D-, D, D+ Poor knowledge and understanding of: the theories related to parenting; the impact of societal, cultural and economic factors on parenting behaviours; the social and educational impact of parenting practices on child psychological outcomes; evidence-based strategies for promoting good parenting behaviours; agencies and professionals that provide parenting support

Canlyniad dysgu

 1. Appraise the impact of parenting practices on the psychological outcomes of children

 2. Demonstrate an understanding of the concept of parenting based on relevant theories

 3. Evaluate the impact of societal, cultural and economic factors on parenting behaviours

 4. Demonstrate an understanding of evidence-based strategies to promote effective parenting practices

 5. Identify and evaluate the agencies and professionals that provide parenting support

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Written assignment, including essay Essay

This assignment asks you to write a discussion on how societal, cultural and/or economic changes have influenced parenting behaviours. You may choose to focus on societal, cultural or economic factors separately or all three together. You will need to link to a relevant theory and discuss how the changes in parenting behaviours impact on child outcomes.

60
ASTUDIAETH ACHOS Case study: Parenting plan

Students will choose one of three example case studies of common parenting challenges (e.g., eating, sleeping, screen-time, etc.). Students must review the information and write a plan of action based on the parenting challenge. The students must consider the likely outcomes for the parent and child and suggest effective strategies for the parent to use in such situations, as well as identifying key professionals that parents can contact for additional support. This assignment will allow students to consider the implications of everyday parenting challenges on parents and children whilst also developing the following key professional skills: 1. Making use of the most up-to-date information to predict outcomes. 2. Recognising that outcomes depend on individual circumstances. 3. Using reliable information to make a plan for the parent. 4. Give a professional, evidence-based opinion on a realistic case.

40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

7 hours activity per week, weeks 7-12 Semester 1 in preparation for weekly online sessions [42 hours]

Independent study for Assignments 1 and 2 [146]

188
 

1 x 2 hour, weekly online session, weeks 7-12 Semester 1 [12 hours]

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Sgiliau pwnc penodol

 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities
 • plan for and where appropriate implement play and the curriculum assessment evaluation and improvement of creative learning opportunities taking account of young children's health and emotional well-being
 • lead support and work collaboratively with others and demonstrate an understanding of working effectively in teams with parents carers and other professionals 11
 • demonstrate an understanding of how to plan for and where appropriate implement meeting and promoting children's health well-being protection and safety and the conditions that enable them to flourish
 • produce critical arguments for improvements to multi-agency and multiprofessional practices for babies and young children

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/xae-2070.html

Rhestr ddarllen

Adams, R. (2012). Working with Children and Families: Knowledge and Contexts for Practice. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan

Palmer, S. (2015). Toxic Childhood: How the modern world is damaging our children and what we can do about it. Hachette, UK: Orion.

Wood, V., Nahmad-Williams, L., Johnston, J., & Oates, R. (2018). Early Childhood Studies: Principles and Practice. Oxford, UK: Routledge

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn