Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl XAE-3038:
Children w. Com. Difficulties

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Education and Human Development

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Marguerite Hoerger

Amcanion cyffredinol

This module will research into the effect of the different kinds of communication difficulties on children and young people. It will discuss the implications of language delay, language disorder, and different social communication disorders on the social interaction and behavioural/emotional development of children and young people in the context of the child’s home environment, school, and community. By using current research, theories and group discussion, the effect which children’s and young people’s social and communication difficulties have on their emotional and social development will be analysed. The module will also weigh up the effectiveness of intervention strategies.

Cynnwys cwrs

This module will concentrate on the development of students’ critical understanding of social and communication difficulties, and analyse the effect of such conditions on the social interaction skills and emotional and social development of children and young people by giving attention to the following:

 1. What is communication and typical social and communication development?
 2. Different kinds of social and communication difficulties.
 3. Skill deficits in individuals with social and communication disorders.
 4. Intervention programmes and strategies to support children and young people with social and communication disorders.
 5. The impact of social and communication disorders on families.

Meini Prawf

trothwy

D- to D+ Students should be able to present a satisfactory discussion of a social communication disorder and critically evaluate the current research related to an intervention that is appropriate for social communication disorders. They will be able to use their basic understanding to demonstrate how social communication disorders affect children and families and the short- and long-term implications of the difficulties on the development of children and young people.

C- i C+

C- to C+ Students should be able to present a good discussion of a social communication disorder and critically evaluate the current research related to an intervention that is appropriate for social communication disorders. They will be able to use their understanding to demonstrate how social communication disorders affect children and families and the short- and long-term implications of the difficulties on the development of children and young people.

ardderchog

A- to A* Students should be able to present an outstanding in-depth discussion of a social communication disorder and critically evaluate the current research related to an intervention that is appropriate for social communication disorders. They will be able to use their deep understanding to demonstrate how social communication disorders affect children and families and the short- and long-term implications of the difficulties on the development of children and young people.

da

B- to B+ Students should be able to present a very good discussion of a social communication disorder and critically evaluate the current research related to an intervention that is appropriate for social communication disorders. They will be able to use their understanding to demonstrate how social communication disorders affect children and families and the short- and long-term implications of the difficulties on the development of children and young people.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate a thorough knowledge and understanding of social and communication difficulties and their implications on children and young people and their families.

 2. Appraise critically the research concerning interventions for social and communication disorders..

 3. Demonstrate critical understanding of the effect of social and communication difficulties on the social and emotional behaviour of children and young people, and the implications of this on their development within the family and society.

 4. Evaluate the methods of recognising, responding to and supporting the needs of children and young people with social and communication difficulties.

 5. Analyse, discuss and critically reflect on their personal learning experiences and relating these to their own opinions and ideas on children and young people with social and communication difficulties and their effects on their emotional and social development.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Written assignment, including essay Essay on the etiology and diagnosis

Students will be asked to define and describe a social communication disorder (e.g. autism, specific language impairment, Down’s Syndrome, etc.). They will need to describe the presentation of the disorder, consider potential causes, and how and when a diagnosis can be made

50
Written assignment, including essay Critical analysis of an intervention

Considering the disorder chosen in A1, students will be asked to discuss the evidence for an intervention for treatment, as well as describe the intervention and critically evaluate the experimental evidence to support the intervention

50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

7 hours activity per week, weeks 3-9 Semester 2 in preparation for weekly online sessions [42 hours]

Independent study for Assignments 1 and 2 [146 hours]

188
 

1 x 2 hour, weekly online session, weeks 3-9 Semester 2 [12 hours]

12

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Gofalu - Dangos consyrn am eraill; gofalu am blant, pobl ag anableddau ac/neu'r henoed
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Adnoddau

Rhestrau Darllen Bangor (Talis)

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/xae-3038.html

Rhestr ddarllen

Frith (2008). Autism: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press

Hollander, Kolevzon, & Coyle (2011). Textbook of Autism Spectrum Disorders. Washington, DC: American Psychiatric Publishing Inc.

Schwartz (2011). Handbook of child language disorders. Hoboken, NJ: Taylor and Francis

Volkmar & Wiesner (2009). A practical guide to autism: what every parent, family member, and teacher needs to know. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn