Dr Gary Robinson

Uwch Ddarlithydd

Bywgraffiad a meysydd ymchwil

Fy mhrif ddiddordeb ymchwil yw archaeoleg gynhanesyddol cymunedau morwrol ac arfordirol yng ngorllewin Prydain ac Iwerddon.  Cwblheais fy BA, MA a PhD yn yr Institute of Archaeology, University College, Llundain (PhD 2006), lle ysgogwyd fy niddordeb mewn cynhanes Brydeinig gyntaf. Ymunais â staff Prifysgol Bangor yn 2005. Roedd fy nhraethawd hir doethurol yn archwilio archaeoleg gynhanesyddol Ynysoedd Sili, ac rwyf wedi parhau i ymchwilio i gymunedau cynhanesyddol ynysoedd ac arfordirol yng ngorllewin Prydain ac Iwerddon.  Rwyf ar hyn o bryd yn cyfarwyddo project ymchwil amlddisgyblaethol sy'n archwilio cynhanes Bae Tremadog yng Ngogledd Cymru.  Mae cyhoeddiadau sydd i ddod yn cynnwys cyfrol a olygwyd ar y cyd (gyda Dr Tanya King o Brifysgol Deakin, Awstralia) sy'n archwilio dulliau anthropolegol ac archaeolegol i fywyd y môr. Rwyf wedi ymddiddori'n ddiweddar yn archaeoleg yr ugeinfed ganrif a'i botensial i hysbysu, herio a chyfrannu at naratifau hanesyddol mwy traddodiadol o'r cyfnod.