Yr Athro Huw Pryce

Athro Hanes Cymru

Swyddfa: T17, Prif Adeilad y Celfyddydau

Tel. 01248 382151

Ebost: a.h.pryce@bangor.ac.uk