Dr Myfanwy Davies

Darlithydd

Pennaeth Sicrhau Ansawdd a Dilysu (Gwasanaethau Corfforaethol: Sicrhau Ansawdd a Dilysu)

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddor Cymdeithas/Unded Sicrhau Ansawdd

01248 382140

@DrMyfanwyDavies