Dr Rhian Hodges

Uwch Darlithydd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Swydd: Darlithydd Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol

Ebost: r.s.hodges@bangor.ac.uk

Rhif Ffôn: 01248 383034

Lleoliad: Ystafell 335, Coridor y Prifathrawon, Prif Adeilad y Celfyddydau