Cysylltiadau'r Coleg

Staff y Coleg

Mae gan y staff ganlynol ddyletswyddau ar lefel y Coleg ond gallech chi fod eisiau cael gafael ar fanylion cyswllt ar gyfer ein hysgolion o fewn y Coleg.

I ffonio'r staff isod deialwch 01248 38 ac yna'r estyniad.

Enw

Swydd

Ebost

Ffôn

Yr Athro Nicky Callow

Deon y Coleg

n.callow@bangor.ac.uk

8243

Yr Athro Fay Short

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu'r Coleg

f.short@bangor.ac.uk

8287

Yr Athro Robert Rogers

Dirprwy Bennaeth y Coleg (Ymchwil)

r.rogers@bangor.ac.uk 

2095 

Dr Rebecca Sharp

Cydlynydd y Coleg ar gyfer Rhyngwladoli

r.a.sharp@bangor.ac.uk

2484

Yr Athro Debbie Mills 

Cyfarwyddwyr Astudiaethau Ymchwil Ôl-Radd y Coleg

d.l.mills@bangor.ac.uk

8572

Dr Awel Vaughan-Evans

Dirprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu (Cyfrwng Cymraeg) y Coleg

a.vaughan-evans@bangor.ac.uk

8058

Yr Athro Val Morrison

Coleg Dirprwy Gyfarwyddwr Effaith

v.morrison@bangor.ac.uk

2485

Mr Huw Ellis

Rheolwr y Coleg

huw.ellis@bangor.ac.uk

3229

Dr Huw Roberts

Dirprwy Reolwr y Coleg

huw.roberts@bangor.ac.uk

3136

Mr Richard Wigzell

Rheolwr Marchnata

r.wigzell@bangor.ac.uk

3294

Sandra Begley 

Swyddog Cefnogi Ymchwil Coleg

s.begley@bangor.ac.uk     

2124

Donna Williams  (PA) – Cynorthwy-ydd Gweithredol d.l.williams@bangor.ac.uk  8275
Emily Hughes  Rheolwr Cyllid y Coleg emily.hughes@bangor.ac.uk 8491

Cadair Athro Anrhydeddus y Coleg

Yr Athro Mark Bellis Cyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Datblygu Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Cadeirydd Canolfan Cydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd dros Atal Trais
m.a.bellis@bangor.ac.uk 8275
Yr Athro Karen Hughes Athro Iechyd Cyhoeddus, Cyswllt y Coleg Gwyddorau Dynol, Prifysgol Bangor; Rheolwr Datblygu Ymchwil, Cyfarwyddiaeth Polisi, Ymchwil a Datblygiad Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru  k.e.hughes@bangor.ac.uk  
Yr Athro Matthew Makin Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Clinigol - BCUHB

MATTHEW.MAKIN@wales.nhs.uk

01978 725969

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Pennaeth yr Ysgol  Yr Athro Carl Hughes

Ysgol Gwyddorau Iechyd

Pennaeth yr Ysgol Yr Athro Chris Burton

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Pennaeth yr Ysgol Yr Athro Dean Williams

Ysgol Seicoleg

Pennaeth yr Ysgol Yr Athro John Parkinson

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Pennaeth yr Ysgol  Dr Jamie MacDonald

Ymholiadau cyffredinol

Coleg Gwyddorau Dynol
Prifysgol Bangor
Bangor, Gwynedd
LL57 2AS

Ffôn: +44 (0)1248 383229

ebost: huw.ellis@bangor.ac.uk