Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cysylltiadau’r Coleg

Staff y Coleg

Mae gan y staff ganlynol ddyletswyddau ar lefel y Coleg ond gallech chi fod eisiau cael gafael ar fanylion cyswllt ar gyfer ein hysgolion o fewn y Coleg.

I ffonio’r staff isod deialwch 01248 38 ac yna’r estyniad.

Enw Swydd E-bost FFôn
Yr Athro John Parkinson Interim Deon y Coleg j.parkinson@bangor.ac.uk 8340
Yr Athro Nicky Callow Deon y Coleg n.callow@bangor.ac.uk 8243
Yr Athro Fay Short Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu’r Coleg f.short@bangor.ac.uk 8287
Yr Athro Robert Rogers Dirprwy Bennaeth y Coleg (Ymchwil) r.rogers@bangor.ac.uk 2095
Dr Jaci Huws Cyfarwyddwr y Coleg ar gyfer Rhyngwladoli Dros Dro j.huws@bangor.ac.uk 2484
Yr Athro Debbie Mills Cyfarwyddwyr Astudiaethau Ymchwil Ôl-Radd y Coleg d.l.mills@bangor.ac.uk 8572
Dr Awel Vaughan-Evans Dirprwy Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu (Cyfrwng Cymraeg) y Coleg a.vaughan-evans@bangor.ac.uk 8058
Yr Athro Val Morrison Dirprwy Gyfarwyddwr Effaith y Coleg v.morrison@bangor.ac.uk 2485
Mr Huw Ellis Rheolwr y Coleg huw.ellis@bangor.ac.uk 3229
Dr Huw Roberts Dirprwy Reolwr y Coleg huw.roberts@bangor.ac.uk 3136
Mr Richard Wigzell Rheolwr Marchnata’r Coleg r.wigzell@bangor.ac.uk 3294
Sandra Begley Swyddog Cefnogi Ymchwil y Coleg s.begley@bangor.ac.uk 2124
Donna Williams (PA) – Cynorthwy-ydd Gweithredol d.l.williams@bangor.ac.uk 8275
Emily Hughes Rheolwr Cyllid y Coleg emily.hughes@bangor.ac.uk 8491

Cadair Athro Anrhydeddus y Coleg

Yr Athro Mark Bellis Cyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Datblygu Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cadeirydd Canolfan Cydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd dros Atal Trais m.a.bellis@bangor.ac.uk 8275
Yr Athro Karen Hughes Athro Iechyd Cyhoeddus, Cyswllt y Coleg Gwyddorau Dynol, Prifysgol Bangor; Rheolwr Datblygu Ymchwil, Cyfarwyddiaeth Polisi, Ymchwil a Datblygiad Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru k.e.hughes@bangor.ac.uk
Yr Athro Matthew Makin Cyfarwyddwr Meddygol - Penine Acute Hospitals NHS Trust matthew.makin@pat.nhs.uk 0161 604 5468

Penaethiaid Ysgol

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol Yr Athro Carl Hughes
Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Dr Jamie MacDonald
Ysgol Gwyddorau Iechyd Dr Lynne Williams
Ysgol Gwyddorau Meddygol Yr Athro Dean Williams
Ysgol Seicoleg Yr Athro John Parkinson

Ymholiadau cyffredinol

Coleg Gwyddorau Dynol
Prifysgol Bangor
Bangor, Gwynedd
LL57 2UW

Ffôn: +44 (0)1248 383229

E-bost: huw.ellis@bangor.ac.uk