Image showing a person and graphics to convey human sciences

Coleg Meddygaeth ac Iechyd

"Ein gobaith yw cynnig i chi brofiad dysgu gyda’r gorau yn y byd, a nodweddir gan fanylder gwyddonol, perthnasedd ymarfer, ac, yn arbennig, ymagwedd ryngbroffesiynol at ein haddysgu a'n hymchwil." Yr Athro Mike Larvin, Dirprwy Is-Ganghellor Dros Dro, Meddygaeth ac Iechyd, Deon Meddygaeth

Dewch i'n Diwrnod Agored

AMDANOM NI

Mae’r Coleg yn meithrin cydweithrediad rhwng ysgolion a nodau ac ymarferion academaidd cyffredin.

EIN HYSGOLION

Dyma'r Ysgolion Academaidd o fewn y Coleg. 

Myfyrwyr yn eistedd tu allan i ddarlithfa yn adeilad Pontio

Israddedigion

Grŵp o fyfyrwyr yn defnyddio gofod dysgu cymdeithasol yn adeilad Pontio

Ôl-raddedigion

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael gweld ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael gweld ein holl feysydd pwnc.

Myfyrwyr yn gweithio mewn labordy Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Ein Hymchwil

Dangoswyd ansawdd a dyfnder ymchwil y Coleg gyda'i set ardderchog o ganlyniadau o Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Barnwyd bod mwyafrif helaeth yr ymchwil a gyflwynwyd yn y tair uned asesu yn y dosbarthiadau 'Gyda'r gorau yn y byd' neu 'Rhagorol yn rhyngwladol'.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan y Coleg.

Newyddion a Digwyddiadau

Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf gan y Coleg.

Coleg Meddygaeth ac Iechyd, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2UW

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

 Staff y Coleg

Coleg Meddygaeth ac Iechyd, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2UW

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?