Erasmus+

Os byddwch yn astudio neu’n gweithio mewn lleoliad yn Ewrop yn ystod eich gradd, mae’n bosib y byddwch yn gymwys i gael grant Erasmus+. Menter a gyllidir gan yr Undeb Ewropeaidd yw’r rhaglen Erasmus+, ac mae’n anelu at wella ansawdd addysg uwch a chryfhau cysylltiadau yn Ewrop. Mae’n gwneud hyn trwy annog cydweithio rhyngwladol rhwng prifysgolion a chyfrannu at gynyddu tryloywder a chydnabyddiaeth academaidd o gymwysterau ac astudiaethau ledled yr Undeb Ewropeaidd.

Dyfarnwyd Siarter Prifysgol Ewropeaidd 2014–2020 i Brifysgol Bangor gan y Comisiwn Ewropeaidd, a mae hyn yn ein galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gyllidir gan Erasmus+ megis y rhaglen Cyfnewid Myfyrwyr a Cyfnewid Dysgu/Hyfforddi i Staff. Mae gennym gytundebau cydweithio gyda dros 100 o bartneriaid sefydliadol mewn tua 20 o wledydd yn Ewrop.

Os hoffech ragor o wybodaeth am y raglen Erasmus+, edrychwch ar y cysylltiadau isod:

Ceir nifer o ffactorau a all effeithio ar faint o gyllid Erasmus+ sydd ar gael i fyfyrwyr ac mae’n amodol ar y DU’n parhau i fod yn rhan o’r rhaglen. Os hoffech wneud cais am grant Erasmus+ i gyllido lleoliad astudio neu leoliad gwaith yn Ewrop, cysylltwch â’r Swyddfa Cyfnewidiadau Rhyngwladol i weld a ydych yn gymwys ac i gael gwybodaeth am y grantiau sydd ar gael.

Y Siarter Erasmus+

Disclaimer: The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.