Ein Partneriaid Cyfnewid Rhyngwladol

Mae’r Swyddfa Cyfnewidiadau Rhyngwladol wrthi’n gyson yn datblygu ein portffolio o brifysgolion partner a, tra’r ymdrechwn i ddiweddaru ein rhestr o brifysgolion partner yn rheolaidd, gall rhai newidiadau fod ar fyr-rybudd.

Mae’r nifer o lefydd cyfnewid sydd ar gael yn ein prifysgolion partner yn dibynnu ar nifer o ffactorau, yn cynnwys, er enghraifft, cael balans yn y niferoedd o fyfyrwyr sy’n mynd o Fangor a’r rhai sy’n dod i Fangor. Gall hynny olygu nad oes llefydd cyfnewid ar gael ym mhob un o’n prifysgolion partner ym mhob blwyddyn academaidd. 

Cynghorir myfyrwyr i wirio statws ein partneriaethau gyda’r Swyddfa Cyfnewidiadau Rhyngwladol wrth ymgeisio. 

Affrica

Awstralia

Canada

Chile

Japan

Singapôr

Tsieina

top...