Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru

Amdanom ni

Mae’r Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru ym Mhrifysgol Bangor yn ganolfan o fri byd-eang sy’n rhoi pwyslais ar ymchwil yn y maes. Sefydlwyd y Ganolfan yn Hydref 2006 gyda chefnogaeth Xunta de Galicia, a nod y Ganolfan yw hyrwyddo ac atgyfnerthu ymchwil a dysgu astudiaethau Galisaidd yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol, gan fanteisio ar safle amlwg Ysgol Ieithoedd a Diwylliannau Modern Prifysgol Bangor ym maes Astudiaethau Iberaidd ac enw da Prifysgol Bangor yn fyd-eang fel canolfan ymchwil i ieithoedd a diwylliannau lleiafrifol, astudiaethau Celtaidd a dwyieithrwydd.

Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru yw Dr Helena Miguélez-Carballeira ac mae gan y Ganolfan draddodiad hir o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwilio astudiaethau Galisaidd o safbwyntiau amlddisgyblaethol. Mae gweithgaredd ymchwil eang y Ganolfan yn cynnwys astudiaethau llenyddiaeth Galisaidd a gwleidyddiaeth, llenyddiaeth merched, comics a banda deseñada, gwaith Rosalía de Castro, alltudiaeth, mudo ac astudiaethau cyfieithu. Mae’r Ganolfan wedi llwyddo i ennill grantiau ymchwil allanol (er enghraifft Cymrodoriaeth Ymchwil yr AHRC) ac mae’n cyd-olygu’r cyfnodolyn mynediad agored blaenllaw Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies, ar y cyd â’r Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yn Iwerddon (Coleg Prifysgol Cork).

Mae’r Ganolfan yn cynnig modiwlau ar iaith Galisaidd (ar lefel ab initio a chanolradd) a modiwlau cynnwys ar hanes a diwylliant Galisaidd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg i’r presennol. Mae’r Ganolfan hefyd yn cyfrannu goruchwyliaeth dysgu ac academaidd i raglen MA y Celtiaid Ysgol y Gymraeg ac yn croesawu ceisiadau am brojectau doethurol mewn unrhyw agwedd sy’n gysylltiedig ag astudiaethau Galisaidd.

Mae aelodau o’r Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru yn cymryd rhan weithredol gyda sefydliadau addysg a diwylliannol a’r cyfryngau yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Mae cydweithio yn y gorffennol a’r presennol yn cynnwys Llwybrau at Ieithoedd, Cyfnewidfa Lên Cymru, Gŵyl Farddoniaeth Gogledd Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru Adran Ieithoedd Modern a Diwylliannau Prifysgol Lerpwl, Canolfan Astudio Llenyddiaeth Gyfoes Merched ym Mhrifysgol Llundain a’r Asociación de Escritores ên Lingua Galega.

Rydym yn cynnig croeso cynnes i ysgolheigion sy’n dymuno treulio amser yn y Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru i wneud ymchwil, cwrdd â chydweithwyr a defnyddio llyfrgell gysylltiol y Ganolfan, sy’n dal casgliad sy’n ehangu o ffynonellau a chyfnodolion llenyddol, clywedol ac academaidd Galisaidd.