Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Staff Academaidd y Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru

Staff academaidd sy’n gysylltiedig â’r Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru:

Dr Helena Miguélez-Carballeira

Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru

Mae Helena Miguélez-Carballeira yn Uwch Ddarlithydd mewn astudiaethau Sbaenaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern a Diwylliannau, lle mae’n dysgu astudiaethau Galisaidd, Sbaenaidd ac astudiaethau cyfieithu ers 2005. Hi yw awdur Galicia, a Sentimental Nation: Gender, Culture and Society: (Gwasg Prifysgol Cymru, 2013), a gyfieithwyd i Galiseg-Portiwgaleg sef Galicia, um povo sentimental? Género, cultura e política no imaginário nacional galego (Através, 2014) ac a dderbyniodd y wobr am y traethawd iaith Galiseg gorau yn 2015 gan yr Association of Writers in Galician. Mae hi hefyd yn olygydd A Companion to Galician Culture (Tamesis 2014) a dau gyhoeddiad monograffig o’r cyfnodolion Bulletin of Hispanic Studies (“Critical Approaches to the Nation in Galician Studies” gyda Kirsty Hooper, 2009) a Translation Studies (“Translation in Wales: History, Theory and Approaches” gydag Angharad Price a Judith Kaufmann, 2016). Mae’n awdur erthyglau niferus am astudiaethau gender, astudiaethau cyfieithu, astudiaethau diwylliannol Sbaeneg, Basgaidd a Chatalanaidd. Bu’n Gymrawd Ymchwil yr AHRC (2103) a chafodd Gymrodoriaeth Ganol Gyrfa’r Academi Brydeinig (2015–16). Mae’n ysgrifennu dau lyfr ar hyn o bryd: Spain and the Postcolonial: Empire, Nation and Conflict in the Long Spanish Twentieth Century a llawysgrif ar wleidyddiaeth cof Sbaen ôl-ETA.

Iria Aboi-Ferradás

Ymunodd Iria Aboi-Ferradás â’r Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru fel tiwtor cysylltiol iaith a diwylliant Galisaidd ym Medi 2016. Mae ganddi BA mewn Ieitheg Galisaidd ac MA mewn Rheolaeth Ddiwylliannol o Brifysgol Santiago de Compostela. Mae Iria yn gydlynydd cwrs i bob un o’r pedwar modiwl cysylltiedig â Galiseg a gynigir yn yr Ysgol Ieithoedd Modern a Diwylliannau: LXS2028 Galician I, LXS2029 Galician II, LXS2024 History of Galicia ac LXS3018 Reading Galician Culture. Mae hefyd yn cydlynu ceisiadau myfyrwyr i’r Ysgol Haf Galisaidd flynyddol ac yn cysylltu ag ysgolion a chanolfannau addysgol yng ngogledd Cymru i hyrwyddo dysgu’r iaith Galiseg

Dr David Miranda-Barreiro

Mae David Miranda-Barreiro yn ddarlithydd astudiaethau Sbaenaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern a Diwylliannau. Mae’n arbenigo mewn llên deithio a naratifau symudedd ac alltudiaeth yng nghyd-destun Sbaen a Galisia, comics a nofelau graffig. Ef yw awdurSpanish New York Narratives 1898–1936: Modernisation, Otherness and Nation (Oxford: Legenda, 2014) a derbyniodd wobr gyntaf AHGBI/Spanish Embassy Publication Prize amdano yn 2012, ac erthyglau niferus ar lenyddiaeth Galisaidd a Sbaeneg a gyhoeddwyd mewn cyfnodolion a llyfrau rhyngwladol. Mae hefyd yn gydolygydd, gyda Dr Martín Veiga (UCC), o Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies. Yn 2014, cydgyfieithodd David gasgliad o gerddi gan y bardd Ifor ap Glyn i Galiseg, ac a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn barddoniaeth Galisaidd Dorna. Ar hyn o bryd mae David yn golygu llyfr o’r enw Here and Beyond: Narratives of Travel and Mobility in Contemporary Iberian Culture. Mae ei brojectau ymchwil cyfredol yn cynnwys astudiaeth o fywgraffiadau gwleidyddol mewn comics a nofelau graffig Galisaidd ac astudio mudwyr Galisaidd yn Efrog Newydd a’u gwaddol diwylliannol a chymdeithasol yn y y Galisia gyfoes.

Lorena López-López

Mae David Miranda-Barreiro yn ddarlithydd astudiaethau Sbaenaidd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern a Diwylliannau. Mae’n arbenigo mewn llên deithio a naratifau symudedd ac alltudiaeth yng nghyd-destun Sbaen a Galisia, comics a nofelau graffig. Ef yw awdurSpanish New York Narratives 1898–1936: Modernisation, Otherness and Nation (Oxford: Legenda, 2014) a derbyniodd wobr gyntaf AHGBI/Spanish Embassy Publication Prize amdano yn 2012, ac erthyglau niferus ar lenyddiaeth Galisaidd a Sbaeneg a gyhoeddwyd mewn cyfnodolion a llyfrau rhyngwladol. Mae hefyd yn gydolygydd, gyda Dr Martín Veiga (UCC), o Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies. Yn 2014, cydgyfieithodd David gasgliad o gerddi gan y bardd Ifor ap Glyn i Galiseg, ac a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn barddoniaeth Galisaidd Dorna. Ar hyn o bryd mae David yn golygu llyfr o’r enw Here and Beyond: Narratives of Travel and Mobility in Contemporary Iberian Culture. Mae ei brojectau ymchwil cyfredol yn cynnwys astudiaeth o fywgraffiadau gwleidyddol mewn comics a nofelau graffig Galisaidd ac astudio mudwyr Galisaidd yn Efrog Newydd a’u gwaddol diwylliannol a chymdeithasol yn y y Galisia gyfoes.