Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl ADB-1114:
Dulliau Dadansoddi Busnes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Bangor Business School

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Dr Gwion Williams

Amcanion cyffredinol

Mae hwn yn gwrs sylfaen mewn sgiliau dadansoddeg busnes sy'n cynnwys dulliau ystadegol, casglu a dehongli data, dosraniadau tebygolrwydd, ffurfio a phrofi rhagdybiaethau, cydberthyniad a dadansoddiad atchwel. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu'r sgiliau hyn yn Microsoft Excel.

Cynnwys cwrs

Trin mynegiadau algebraidd a datrys hafaliaid; Casglu, rheoli a chyflwyno data: samplau ac arolygon; Ystadegau disgrifiadol: mesur lleoliad a gwasgariad; Mesur ansicrwydd gan ddefnyddio tebygolrwydd; Dosraniadau tebygolrwydd: y dosraniadau Binomial, Poisson a Normal; Dadansoddiad o ddata sampl; amcangyfrifon a chyfyngau hyder; Casgliadau ystadegol: profi rhagdybiaeth; Ymchwilio i gysylltiad ac achosiaeth: dadansoddiad cydberthyniad ac atchweliad.

Meini Prawf

trothwy

Trothwy: D- to D+ (40-49%): Dim o bwys wedi ei hepgor neu'n anghywir o ran defnyddio gwybodaeth/sgiliau. Rhywfaint o ddealltwriaeth o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Cyfuno theori/ymarfer/gwybodaeth i'w weld yn ysbeidiol wrth gyflawni amcanion y gwaith a asesir.

C- i C+

Lefel Arall: C- i C + (50-59%): Llawer o’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol wedi’u defnyddio'n gywir at ei gilydd. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

ardderchog

Rhagorol: A- i A + (70%+): Perfformiad rhagorol. Defnyddio'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth ragorol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

da

Da: B- i B +(60-69%): Perfformiad da iawn. Defnyddir y rhan fwyaf o'r wybodaeth berthnasol yn gywir. Dealltwriaeth dda o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio da o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

Canlyniad dysgu

 1. Gwerthuso tebygolrwydd mewn dosraniadau Binomial, Poisson a Normal.

 2. Disgrifio a chrynhoi data gan ddefnyddio tablau, graffiau a mesurau canolduedd a gwasgariad

 3. Ymchwilio i batrymau cysylltiad ac achosiaeth gan ddefnyddio dadansoddiad cydberthyniad ac atchweliad

 4. Deillio a thrin hafaliadau algebraidd, datrys hafaliadau llinol cydamserol a hafaliadau cwadratig.

 5. Dadansoddi data, a dehongli'r canlyniadau

 6. Amcangyfrif a phennu cyfyngau hyder ar gyfer cymedr ac amrywiant.

 7. Cymhwyso dulliau casgliadau ystadegol i ffurfio a phrofi rhagdybiaethau.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
S1 Profion ar-lein 17.5
S2 Profion ar-lein 17.5
Arholiad Semester 1 1.5 awr 32.5
Arholiad Semester 2 1.5 awr 32.5

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Un ddarlith 2 awr yr wythnos, a fydd yn cynnwys arddangosiadau ymarferol ac enghreifftiau gweithiol i roi cynnig ar y dosbarth.

40
Workshop

gweithdy galw heibio bob awr bob pythefnos. 10 awr y semester. Mae'r sesiwn hon yn darparu cefnogaeth bellach i fyfyrwyr. Nid yw presenoldeb yn orfodol.

20
Private study

Adolygu a myfyrio ar ddeunydd y cwrs ac ymarfer cymhwyso technegau yn Excel

140

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Rhifedd - Medrusrwydd wrth ddefnyddio rhifau ar lefelau priodol o gywirdeb
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Quantification and design. Data, and their effective organisation, presentation and analysis, are important in economics. The typical student will have some familiarity with the principal sources of economic information and data relevant to industry, commerce, society and government, and have had practice in organising it and presenting it informatively. This skill is important at all stages in the decision-making process.
 • Numeracy: the use of quantitative skills to manipulate data, evaluate, estimate and model business problems, functions and phenomena.

Adnoddau

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: