Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl BIC-0001:
English for Academic Purposes

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Marketing: Bangor International College

30 Credyd neu 15 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mrs Debbie Mitchell

Amcanion cyffredinol

This module aims to raise the English language skills for life and study in the UK, and is intended for those who are seeking progression to a Bangor University degree requiring an entry level equivalent to IELTS 6.0 or higher.

The course makes students aware of the critical importance of English language competence in all four skills within an academic context and provides English language preparation for continuing academic study on an undergraduate degree programme at Bangor University.

Cynnwys cwrs

The language learning content is skills based and maps against CEFR and IELTS level descriptors in Writing, Reading, Listening and Speaking.

The approach throughout is to direct skills learning and development towards applications within an academic environment. Attention is paid to the acquisition of formal language required for production of essays, reports and presentations, for drawing information from lectures and for an appropriate contribution to academic discourse.

The whole is set within the context of higher education in the UK and emphasis is placed on developing the students’ understanding of the demands placed on them by university study, of the conventions of academic study and of the notion of good and unacceptable academic practice.

Meini Prawf

ardderchog

Student has performed with a significant level of fluency in written and spoken English and demonstrated an ability to work effectively within a wide range of academic study skills. The student’s performance indicate a high level of suitability for degree level study.

trothwy

Student has demonstrated sufficient ability in written and spoken English to earn the minimum level of pass to be considered appropriate for progression onto an undergraduate degree programme with an entry requirement of 6.0 IELTS.

da

Student has demonstrated a higher level of ability in written and spoken English in an academic context and has been able to secure a stronger level of pass indicating suitability for progression onto an undergraduate degree programme with an entry requirement of 6.5 IELTS.

Canlyniad dysgu

 1. Demonstrate the research, speaking and presentational skills required for presentations, seminars and debates

 2. Make use of strategies to enable further independent development of English language ability.

 3. Read academic texts, make decisions about usefulness of the content, and critically extract appropriate information with few problems around vocabulary and speed

 4. Participate in classroom discourse as an information seeker and information provider to gain and give help where needed and to be able to give presentations within a classroom or test context, with few problems of organisation and clarity

 5. Write subjective notes that are retrievable and referenceable

 6. Demonstrate the listening skills required for effective note-taking on university-style lectures

 7. Write extended texts appropriate to academic context with few problems of coherence and cohesion

 8. Listen interactively in classes, whether in lecture, workshop or laboratory, to items of varying length and possess skills of repair (the ability to ask for clarification, repetition and exemplification)

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Term 1 - listening exams 15
Term 1 - reading exams 15
Term 2 - writing exam 25
Term 2 - group presentation 10
Term 3 - researched essay 20
Term 3 - seminar discussion 15

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study

5 hours a week over 30 weeks

150
Seminar

5 hours a week over 30 weeks

150

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Core textbook: De Chazal E & McCarter S (2012) Oxford EAP: A course in English for Academic Purposes (Upper Intermediate/B2) Oxford University Press: Oxford

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: