Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl BIC-0016:
Legal Sys in Eng & Wales

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan Marketing: Bangor International College

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 1 a 2

Trefnydd: Mrs Laura McKenzie

Amcanion cyffredinol

1) To provide students with a basic introduction to the legal system of England and Wales, its principles and processes 2) Although the focus is on the contemporary situation there is a historical element showing briefly how the legal system has developed over time 3) To describe the main features of the court system, the different types and levels of court, the jury system and the roles of judges, barristers, solicitors and court officials
4) To explain the different processes around civil and criminal cases 5) To show how laws are made and the contributions of Parliament, judges’ judgements and case law 6) To consider briefly the impact of EU directives and the role of European courts in the English and Welsh context

Cynnwys cwrs

This module introduces students to the nature, features and operation of the English legal system, how law takes shape and the sources of law, including Europe. The main topics covered are: a) The development over time of the English and Welsh legal system b) The different courts within the system and how they function c) The roles of different figures in the courts and the role, where appropriate, of the jury system
d) Appeals to higher courts, including to Europe e) The legislative role of Parliament but also the other sources of law, including Europe f) The rights and obligations of citizens under the law g) Some practical examples of real cases to illustrate the above points

Meini Prawf

da

Student has displayed a sound basic knowledge and understanding of much of the material studied in this module and achieved a high enough grade to indicate a clear ability to cope with the demands of an undergraduate level degree.

ardderchog

Student has engaged consistently well with all aspects of the module and strong achievement in assessments indicates the ability to perform effectively at undergraduate degree level.

trothwy

Student has made sufficient progress in the study of this module to achieve the lowest level of pass allowing for progression onto an undergraduate degree.

Canlyniad dysgu

  1. Demonstrate an understanding of the development through history of the legal system of England and Wales
 1. Explain the role of different types and levels of court

 2. Describe and explain the main features and principles of the English and Welsh legal system

 3. Describe the main sources of law in the legal system of England and Wales

 4. Use real life cases to demonstrate their knowledge and understanding of the above

 5. Describe the role of figures such as judges, barrister and solicitors in the legal process

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Interim class test 30
Final exam 70

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

50 hours of seminar style classes – 5 hours a week over a 10 week term

50
Private study

reading time, preparing and taking assessments

50

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau: