Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-2001:
Canu Llys

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Prof Peredur Lynch

Amcanion cyffredinol

Astudir y farddoniaeth Gymraeg gynharaf, sef canu Taliesin ac Aneirin, Llywarch Hen a Heledd a bwrir golwg hefyd ar y modd y cafodd y canu mawl ei adfywio yn oes y tywysogion. Rhoddir hyfforddiant i drafod y testunau gwreiddiol, gan roi sylw i themâu a chynnwys y canu, ei ddyddiadau a'i gyd-destun cymdeithasol a chysyniadau llenyddol megis 'mawl' a 'chanu arwrol'.

Cynnwys cwrs

Astudir y farddoniaeth Gymraeg gynharaf, sef canu Taliesin ac Aneirin, Llywarch Hen a Heledd a bwrir golwg hefyd ar y modd y cafodd y canu mawl ei adfywio yn oes y tywysogion. Rhoddir hyfforddiant i drafod y testunau gwreiddiol, gan roi sylw i themâu a chynnwys y canu, ei ddyddiadau a'i gyd-destun cymdeithasol a chysyniadau llenyddol megis 'mawl' a 'chanu arwrol'.

Meini Prawf

trothwy

Medru diweddaru rhannau o'r testunau a astudir gyda chywirdeb cymharol a thrafod materion sy'n berthnasol iddynt
Dangos adnabyddiaeth o ganu llys Cymraeg, ei gefndir a'i gyd-destun Dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

da

Medru diweddaru rhannau o'r testunau a astudir gyda chryn gywirdeb a thrafod materion sy'n berthnasol iddynt
Dangos adnabyddiaeth dda o ganu llys Cymraeg, ei gefndir a'i gyd-destun Dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

ardderchog

Medru diweddaru rhannau o'r testunau a astudir gyda hyder a thrafod materion sy'n berthnasol iddynt
Dangos adnabyddiaeth gadarn o ganu llys Cymraeg, ei gefndir a'i gyd-destun Dangos gallu cadarn i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu cadarn i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael gadarn ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

Canlyniad dysgu

 1. Gosod y testunau a drafodir mewn cyd-destun ehangach.

 2. Trafod testun cynnar yn y dull ysgolheigaidd priodol.

 3. Dangos adnabyddiaeth o ganu llys Cymraeg hyd at 1282.

Dulliau asesu

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 170
Lecture

2 awr darlith x 10

20
Seminar

1 awr seminar x 10

10

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: