Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl HXC-1006:
Cymru yn y Byd Modern

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Amcanion cyffredinol

Yn y modiwl hwn cyflwynir rhai o brif nodweddion hanes Cymru yn y cyfnod modern i'r myfyrwyr. Mae’n dangos sut mae datblygiadau cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd Prydeinig a rhyngwladol wedi dylanwadu ar Gymru. Mae’n olrhain trawsnewidiad Cymru o gyfnod y chwyldro diwydiannol ymlaen i ddyfodiad datganoli ddiwedd yr ugeinfed ganrif, a thu hwnt i hynny.

Cynnwys cwrs

Wythnos 1: Darlith: Deall Cymru fodern ac amcanion y modiwl Dim seminar Wythnos 2: Darlith: Meithrin Cymru fodern (i): Diwydiant ac economi Seminar: Siartiaeth a Beca Wythnos 3: Darlith: Meithrin Cymru fodern (ii): Trosedd, cosb a moesoldeb Seminar: Y Gymru fywgraffiadol: David Lloyd George fel astudiaeth achos Wythnos 4: Darlith: Themâu (i): Mewnfudo ac allfudo
Seminar: Mewnfudo Wythnos 5: Darlith: Themâu (ii): Iaith, addysg a chrefydd yn y 19eg ganrif
Seminar: Cenedlaetholdeb, Tynged yr Iaith Wythnos 6: Darlith: Themâu (iii): Effaith y ddau ryfel byd
Seminar: Y Gymru Lafurol Gweithdy: Eidalwyr yng Nghymru

Wythnos 7: WYTHNOS DDARLLEN

Wythnos 8: Darlith: Themâu (iv): Merched a llunio Cymru fodern Seminar: Cerddoriaeth boblogaidd Wythnos 9: Darlith: Themâu (v): Diwylliant poblogaidd a newid cymdeithasol
Seminar: Merched mewn llenyddiaeth Gymreig Wythnos 10: Darlith: Themâu (vi): Chwaraeon a hunaniaeth Seminar: Hunaniaeth Wythnos 11: Darlith: Materion (i): Y frwydr am hunan-reolaeth Seminar: Y Cwestiwn Cenedlaethol Wythnos 12: Darlith: Materion (ii): Creu Cymru newydd? Seminar: Sesiwn adolygu

Meini Prawf

trothwy

Ffiniol Bydd myfyriwr ffiniol (yng ngwaelodion y 40au) yn dangos gwybodaeth sylfaenol o rannau o'r maes perthnasol o leiaf, a bydd yn gallu llunio dadl sydd o leiaf yn rhannol lwyddiannus yn cydnabod y gwahaniaethau yn y ffyrdd y deholnglir hanes.

da

Da Bydd y myfyriwr da (yn y 60au) yn arddangos camp sicr ym mhob un o'r nodweddion a nodir yn y paragraff uchod.

ardderchog

Ardderchog Bydd y myfyriwr ardderchog (70au ac uwch) yn arddangos camp sicr ym mhob un o'r nodweddion ynghyd â gwybodaeth arbennig o sylweddol yn ogystal / neu a dadansoddiad cywrain.

Canlyniad dysgu

 1. Dangos gwybodaeth sylfaenol am rai o’r prif ddigwyddiadau, cysyniadau a phroblemau yn hanes Cymru fodern;

 2. Dangos ymwybyddiaeth y gellir dehonglir hanes mewn gwahanol ffyrdd;

 3. Dangos meistrolaeth dros sgiliau astudio sylfaenol, yn arbennig y gallu i ddilyn cwrs o waith darllen, gwneud nodiadau effeithiol a manteisio oddi wrth drafodaethau seminar;

 4. Cyflwyno dadleuon hanesyddol mewn traethodau ac arholiadau a’u hategu â thystiolaeth.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
Blog 30
Cyflwyniad 30
Arholiad 2 awr 40

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Lecture

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfuniad o ddarllen dan gyfarwyddyd, darlithoedd, seminarau a thraethodau.

20
Seminar 10
Private study 170

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • problem solving to develop solutions to understand the past
 • understanding the complexity of change over time; in specific contexts and chronologies
 • being sensitive to the differences, or the "otherness" of the past, and the difficulty to using it as a guide to present or future action
 • being sensitive to the role of perceptions of the past in contemporary cultures
 • producing logical and structured arguments supported by relevant evidence
 • planning, designing, executing and documenting a programme of research, working independently
 • marshalling and critically appraising other people's arguments, including listening and questioning
 • demonstrating a positive and can-do approach to practical problems
 • demonstrating an innovative approach, creativity, collaboration and risk taking
 • presenting effective oral presentations for different kinds of audiences, including academic and/or audiences with little knowledge of history
 • preparing effective written communications for different readerships
 • making effective and appropriate forms of visual presentation
 • making effective and appropriate use of relevant information technology
 • making critical and effective use of information retrieval skills using paper-based and electronic resources
 • collaborating effectively in a team via experience of working in a group
 • appreciating and being sensitive to different cultures and dealing with unfamiliar situations
 • critical evaluation of one's own and others' opinions
 • engaging with relevant aspects of current agendas such as global perspectives, public engagement, employability, enterprise, and creativity

Adnoddau

Rhestr ddarllen

DARLLEN CYCHWYNNOL John Davies, Hanes Cymru/A History of Wales (2007). Russell Davies, Hope and Heartbreak: a social history of Wales and the Welsh, 1776-1871(2005). D. G. Evans, A history of Wales, 1815-1906 (1996) and 1906-2000 (2000). Vaughan Hughes, Cymru Fawr: pan oedd gwlad fach yn arwain y byd (2014). M. Johnes, Wales since 1939 (2012). G. E. Jones, Modern Wales: A Concise History (Cambridge, 1984; 2nd edn 1994). K. O. Morgan, Rebirth of a Nation: A history of modern Wales (1982). R. Merfyn Jones, Cymru 2000 (2000). Gwyn A. Williams, When Was Wales? (1985).

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: